Kategorie

  • thomason16
  • 19.10.2010
   

  Dwa ciężarki o masach m1 i m2 leżą na stole połączone nicią. Do ciężarka o masie m1 przyłożono siłę f1 działającą równolegle do powierzchni stołu, a do ciężarka m2 - siłę f2, działającą wzdłuż tego samego kierunku, co siła f1, ale o przeciwnym zwrocie. f2 < f1. Ciężarki mogą poruszać się bez tarcia. Jaką wartość ma siła napinająca nić?

  • majfranek
  • 20.10.2010
   
  dane:
  F1>F2
  m1,m2
  wyznaczyć:S=? siła napięcia w nitce łączącej masy
  narysuj linię prostą poziomą i na niej dwa prostokąciki
  o masie m1 ten z prawej strony i masie m2 ten z lewej strony
  połączone prostą poziomą która przedstawia nitkę.
  Do masy m1 z prawej strony dorysuj strzałkę i oznacz F1 jest
  to siła która ciągnie w prawo.Do masy m2 dorysuj z lewej strony
  strzałkę i oznacz F2,jest to siła która ciągnie w lewą stronę.
  Na nitce od masy m1 narysuj strzałkę w lewo i oznacz S,
  na tej samej nitce od masy m2 narysuj strzałkę w prawo i oznacz S.
  S jest to siła napięcia w nitce i dla masy m1 i m2 jest taka sama.
  • majfranek
  • 20.10.2010
   
  nitkę przetnij liniją pionową podzieli ona układ na dwa układy
  nad masą m1 oznacz I i narysuj na nią wektor a/przyspieszena/
  w prawo boF1>f2 i układ mas będzie poruszał się w prawo.
  Nad masą m2 napisz II i taki sam wektor a skierowany w prawo.
  Rozpatrujemy oba uklady osobno korzystając z II zasady dynamiki:
  Suma sił zewnętrznych działających na ciało jest równa sile
  bezwładności:sumaFi=m*a
  • majfranek
  • 20.10.2010
   
  dla układu I:siły mające zwrot zgodny z wektorem a są dodatnie.
  F1-S=m1*a=====>S=F1-m1*a (1)
  dla układu II:
  S-F2=m2*a=====>S=F2+m2*a (2)
  porównujemy (1) z (2)
  F1-m1*a=F2+m2*a
  F1-F2=m2*a+m1*a
  F1-F2=a(m2+m1)//:(m2+m1)
  a=(F1-F2)/(m2+m1)
  podstawiamy do (1)===>S=F1-m1*[F1-F2)/(m2+m1)]
  S=[F1*m2+F1*m1-F1*m1+F2*m1]/(m1+m2)
  S=[F1*m2+F2*m1]/(m1+m2)===>odpowiedź.
  ========================
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.