Kategorie

  •  
   antek101
  • 11.04.2010
   

  1)Rodzaje perspektyw.
  2)Sztuki starożytnej Grecji (najważniejsze budowle Greckie)

  • marta837
  • 11.04.2010
   
  1] Perspektywa linearna i perspektywa zbieżna.
  • lalalla1425678
  • 11.04.2010
   
  Wyróżniamy kilka rodzajów perspektywy:

  1. Rzędowa
  2. Kulisow
  3. Zbieżn (linearna, renesansowa)
  4. Żabi
  5. Z lotu ptaka
  6. Boczn
  7. Ukon


  1) Rzędowa:
  Stosowana była ok. 15-20 ty. Lat temu przez myliwych którzy przenosili na ciany grot skalnych zapamiętywane widoki stad zwierzt zgromadzonych na równinie. Zwierzęta bardziej oddalone były podwiadomie umieszczane nad tymi znajdujcymi się bliżej.

  2) Kulisowa:
  Pochodzi z równie dawnych czasów jak perspektywa rzędowa. Stosowanie jej opierało się na prostym fakcie, że w naturze przedmioty znajdujce się bliżej przy pewnym ustawieniu przesłaniaj częciowo przedmioty stojce za nimi. W ten sposób dwie nieprzejrzyste formy zachodzce w obrazie jedna na drug, wywołuj wrażenie, że ta z nich która jest ukazana w całoci jest bliżej, a ta która tylko częciowo -dalej. Praktycznie od pocztków istnienia tej perspektywy występowała ona wraz z perspektyw rzędow.

  3) Zbieżna:
  Perspektywa zbieżna została wykorzystana po zauważeniu niedoskonałoci perspektywy rzędowej i kulisowej przy tworzeniu dzieł z wykorzystaniem wiatła widzianego. Była to epoka odrodzenia (renesans). Przyjęto więc, że dla namalowania obrazu ukazujcego prawidłowo trójwymiarow budowę wybranego odcinka rzeczywistoci należy uznać, że wszystkie linie prostopadłe do przedstawionego widoku zbiegaj się w jednym punkcie na linii horyzontu, która znajduje się zawsze na wysokoci oczu patrzcego. Z owych linii prostopadłych i poziomych można narysować siatkę, w któr można po prostu wrysować przedmioty znajdujce się w obserwowanym widoku.

  4) Żabia i "z lotu ptaka"
  Przystępujc do malowania obrazu można z góry ustalić wysokoć na jakiej znajdować się będzie horyzont. Od jej położenia będzie zależeć kt zbiegania się linii perspektywicznych. Przy linii horyzontu umieszczonej nisko mówimy o perspektywie żabiej a przy umieszczonej wysoko -"z lotu ptaka". Perspektywa boczna i ukona tworzona jest na tej samej zasadzie z uwzględnieniem pewnych oczywistych zmian.
  • lalalla1425678
  • 11.04.2010
   
  AKROPOL

  Najważniejsze miejsce w starożytnej Grecji , skaliste wzgórze na którym znajdowały się świątynie, poświęcone greckim bóstwom. Akropol był dominantą, wznoszącą się ponad Atenami. Na zboczu Akropolu znajdował się amfiteatralny teatr wraz z umieszczoną na dole sceną. Na samo wzgórze prowadziły kamienne strome i dość wysokie schody. Na wzgórzu najlepiej widoczne ( nawet z dużej odległości ) są kolumny Partenonu ( świątynia Ateny). Według przeprowadzonych pod koniec XIX oraz w XX wieku badań archeologicznych wzgórze zostało splamione ręką ludzką już przed 6000 tysiącami lat.PARTENON

  Świątynia poświęcona Atenie Partenos (dziewicy).Została ona wzniesiona w V wieku p.n.e. Głównym pomysłodawcą założenia był Perykles, zaś projektantami Iktinosa oraz Kallikratesa. W miejscu tym istniały wcześniej drewniane świątynie. Były nimi Hekatompedon, pochodzący z około 550 roku p.n.e. oraz tak zwany Starszy Partenon z około 480 roku p.n.e., także poświęcona Atenie świątynia, która nie została nigdy skończona, wcześniej zniszczyli ją Persowie.

  Najistotniejsze dzieło architektury klasycznej , które jest syntezą porządków: doryckiego oraz jońskiego (elementy zarówno doryckie jak i jońskie). Głównym materiałem, z którego wybudowano pantenon był znajdujący się w pobliżu marmur pentelicki. Świątynię wzniesiono na stylobacie (stylobat w stylu doryckim). Świątynię wybudowano na rzucie prostokąta o wymiarach 69,51 m na 30,86 m. Świątynia składała się z dwóch części: celli o trzech nawach, liczącej( mierzącej)100 stóp (Hekatompedon-nazwa pochodzi od liczby sto),tam znajdował się wizerunek bogini Ateny (Atena Dziewica, wykonana przez Fidiasza), i Partenon tak zwany właściwy - sala dla kapłanek Ateny. Sala ta miała cztery kolumny.ŚWIĄTYNIA ATENY NIKE

  Jest to niewielka, subtelna świątynia, usytuowana niedaleko Propylenów ( Delikatna i pełna wdzięku budowla na prawo od Propylejów: Świątynia została poświęcona Atenie Zwycięskiej (Nike). Została ufundowana, aby upamiętnić zwycięstwo Grecji nad Persją około V wieku p.n.e. Elewacja frontowa została zaopatrzona w freski, na których upamiętniono batalistyczne sceny z opisywanej bitwy. Tutaj grecy czcili bóstwo, mające zapewnić im pomyślność, zwycięstwa i wyzwolić wolę walki.

  ERECHTEJON

  Najbardziej charakterystyczną cechą Erechtejonu są Kariatydy, zwane też Korami. Kory były kapłankami, podtrzymującymi stropy w świątyniach ( rzeźbionymi postaciami dziewczęcymi, który spełniały rolę słupów, filarów, kolumn). Świątynia została wzniesiona dla upamiętnienia mitycznego bohatera, Erechteusa. Postać ta w istniała w ludowych podaniach jako samodzielny bohater, później jednak często łączono ją z Posejdonem. TEATR DIONIZOSA

  To jeden z najbardziej znanych starożytnych publicznych teatrów. To tutaj pierwszy raz wystawiono najbardziej obecnie znane dramaty Sofoklesa, Ajschylosa, Eurypidesa oraz Meandra. PYRGOS oraz OLIMPIA

  Pyrgos to dawna polis, usytuowana około 319 kilometrów od stolicy Grecji, Aten oraz tylko 96 km od kolejnego dużego polis Patras, aż 153 kilometry od znanego Tripolis).
  • ewciaax3
  • 11.04.2010
   
  Rodzaje perspektyw:
  -rzedowa
  -kulisowa
  -zbierzna
  -powietrzna
  -malarska

  sztyka starozytnej grecji
  1Architektura
  *akropol-sw wzgorze w Atenach na ktorym znajdował się kompleks swiątyn
  *Partyon-swiatynia Ateny
  *Erentejon-swiątynia Ateny i Posejdona
  *Ropyleje-brama Akropolu
  Architekture grecką cechuje-ład symetria i porządek

  Style porządek w architekturze greckiej reprezentowane są przez kolumny:
  Dorycka,jonska,koryncka
  w grecji budowano-swiątynie i teatry
  2 Rzezby
  *Styl archaiczne(XI-IXp.n.e)rzezba statyczna , brak proporcji
  *Styl klasyczny(V-IVw.p.n.e.)rzezba realistyczna, postacie w ,,ruchu''
  *Styl hellenistyczny(IVw.p.n.e.-Iw.n.e.)kompozycja wielopostaciowa bardo dynamiczna
  3Malarstwo
  *styl geometryczny
  *styl orientalny<rosliny zwierzeta>
  *styl czrnofigurowy
  *styl czerwonofigurowy

  tematy rzezb:
  -mitologia
  -scena bitew
  -sportowcy
  • darus0612
  • 9.10.2012
   
  cwiczenia plastyka klasa 6 zadanie , chodzi o te schody
  • darus0612
  • 9.10.2012
   
  czy to mam dobrze i jak to dalej zrobic
   Zdjęcie0466E001.jpg
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.