Kategorie

  • jimi
  • 11.03.2010
   

  1. Przeczytaj uważnie rozdział I (Porwanie)i odpowiedz na pytanie: jakie lęki i obsesje meczą Józia Kowalskiego .Spróbuj stworzyć portret bohatera.
  2. Określ relacje zachodzące między Józiem a Pimką, gdy nauczyciel niespodziewanie przychodzi do bohatera. Dlaczego trzydziestoletni Józio mimo niezgody wewnętrznej, dał się porwać do szkoły? W sformułowaniu pomoże Ci uważna obserwacja funkcji takich związków wyrazowych, jak:
  a. „belfer klasyczny”
  b. „siedział mądrze”
  c. „czytał belfrem”
  d. „świat się skończył w belfrze”
  e. „malec w wielkim belfrze zieloność twoją belfer skubie na łące”

  3. Jedną z właściwości groteski jest przerysowanie, a nawet deformacja elementów świata przedstawionego. Wskaż i nazwij zjawiska, które w ten sposób zostały ukazane w obrazie szkoły.
  4. Uważnie przeczytaj rozdział VIII ( Kompot) i IX ( Podglądanie i dalsze zapuszczanie się w nowoczesność). Porównaj poglądy głoszone przez Młodziaków z ich reakcją na:

  a. zachowanie staroświeckiego Józia przy stole („mamusia”, „babranie się w kompocie”)
  b. z sytuacją zaaranżowaną przez niego w sypialni Zuty.

  Jaki rzeczywisty obraz nowoczesnej rodziny Młodziaków wyłania się z tych porównań? W jakiej konwencji artystycznej utrzymane są przywołane sceny?

  5. Jakie pozy i schematy myślowe odkrywa Józio w ziemiańskim dworku Hurleckich, odwołaj się do zachowań jego mieszkańców, służby i okolicznych chłopaków. Jaką kategorią estetyczną posłużył się Gombrowicz do przedstawienia tych zachowań?
  6. Zanalizuj wnioski wynikające z poleceń od 3 do 5. Zastanów się, na czym polega ich związek z pojęciem Formy, wielokrotnie definiowanym w powieść. przemyślenia zapisz, tytułując notatkę: Człowiek w niewoli Formy.
  7. Zapoznaj się z definicją parodii (Słownik terminów literackich). Wskaż po trzy przykłady w warstwie zachowań i w sferze języka bohaterów powieści Gombrowicza.
  8. Przyjrzyj się wypowiedzi Miętusa cytowanej w opracowaniu. Odpowiedz: na czym polega tu stylizacja?
  9. Zinterpretuj końcowe słowa powieści:

  „Gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę, a przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś w ogóle nie ma ucieczki.”

  Łącząc ich sens z wnioskami z Twojej dotychczasowej pracy nad powieścią ułóż plan do omówienia zagadnienia: jakie prawdy w kondycji człowieka i jego relacjach z otoczeniem przynosi Ferdydurke Gombrowicza?

  10. Intertekstualność to sfera powiązań i odniesień międzytekstowych, w której uczestniczy dane dzieło (Słownik terminów literackich). Posługując się przedstawionym tu opracowaniem powieści oraz odpowiednimi fragmentami Ferdydurke wskaż jej powiązanie z innymi dziełami, zastanów się nad sposobami funkcjami tych powiązań.
  11. Jak rozumiesz pojęcie „awangardowość”? Czy Ferdydurke można nazwać powieścią awangardową? – sformułuj argumenty uzasadniające Twoją opinię. Wymień przynajmniej trzy tytuły powieści europejskich z okresu dwudziestolecia międzywojennego, które mógłbyś określić jako awangardowe.

  • Assassin2000
  • 14.11.2020
   
  Porównaj poglądy głoszone przez Młodziaków z ich reakcją na zachowanie się przy stole oraz sytuację Zuty w sypialni.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.