Kategorie

  •  
   Sylwusia1
  • 14.04.2009
   

  rozwiąz trójkąt prostokątny tzn. Oblicz pozostałe boki i kąt jeśli L=30 stopni i a =10

  L= alfa

  •  
   isabell
  • 14.04.2009
   
  ale a=10 to długość którego z boków?
  •  
   Sylwusia1
  • 14.04.2009
   
  Zad 2.Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonomentrycznych jeśli a)=cosL = 2/5
  b)=2/5
  •  
   Sylwusia1
  • 14.04.2009
   
  Bi c jest nie wiadome
  •  
   isabell
  • 14.04.2009
   
  a)
  długość jednej przyprostokątnej: 2
  długość przeciwprostokątnej: 5

  Z tw.Pitagorasa liczymy długość trzeciego boku:
  2^2+x^2=5^2
  x^2=25-4=21
  x=√21

  sinL=√21/5
  tgL=√21/2
  ctgL=2/√21=2√21/21

  a w podpunkcie b) czegoś brakuje...
  •  
   isabell
  • 14.04.2009
   
  Ale do tego pierwszego zadania nie ma żadnego rysunku?
  •  
   Sylwusia1
  • 15.04.2009
   
  nie ma ;(
  •  
   isabell
  • 15.04.2009 zmieniony
   
  Jeśli trójkąt jest prostokątny, to jeden z jego kątów ma 90 st.
  Drugi kąt mamy podany w zadaniu: 30st

  Trzeci obliczymy korzystając z tego, że miary wszystkich kątów w trójkącie muszą się równać 180st:
  180st-90st-30st=60st

  Mamy więc trójkąt o kątach: 90st, 60st, 30st. Korzystamy z jego własności, przedstawionych na rysunku poniżej.

  a więc:
  a=10
  0,5a=5
  a√3/2=10√3/2=5√3

  Odp. Miary innych kątów tego trójkąta to 60st i 90st. Długość pozostałych boków trójkąta ro 5 i 5√3.
   trojkat3.jpg
  •  
   isabell
  • 15.04.2009
   
  Można to zadanie też rozwiązać na inny sposób, ponieważ w zadaniu nie jest określone, który z boków mamy nazwać a.

  W tym przypadku pierwsza część rozwiązania - obliczenie miar kątów pozostaje bez zmian.
  Mamy więc trójkąt o kątach: 90st, 60st, 30st. Korzystamy z jego własności, przedstawionych na rysunku poniżej.

  a więc:
  a=10
  2a=20
  2a√3/2=20√3/2=10√3


  Odp. Miary innych kątów tego trójkąta to 60st i 90st. Długość pozostałych boków trójkąta ro 20 i 10√3.
   TROJKAT2.jpg
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.