Kategorie

  • Angelika_089
  • 19.05.2009
   

  Witam
  Czy mogłby mi ktos przetlumaczyc tekst?  Prezentowana oferta ważna jest do 31.09.2009 lub do wyczerpania zapasów.


  KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać płatności pełnej wartości faktury w ciągu
  30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że ustalono inaczej na piśmie.
  Płatności należy dokonywać w walucie podanej na fakturze.

  Gwarancja

  Dostawca gwarantuje jakość materiałów i wykonania, w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechowywany właściwie.
  Dostawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania towaru.

  • Angelika_089
  • 19.05.2009
   
  Ijeszcze to:


  ZAMÓWIENIE nr …………

  Szanowni Państwo,
  Nawiązując do Państwa oferty otrzymanej prosimy o przesłanie nam do dnia ………… towarów wg specyfikacji :  Z gory dziekuje :)
  •  
   agus205
  • 8.11.2009
   
  The presented important offer is to 31.09.2009 or to exhaustio of stores.


  Buyer be obliged to execute in draught the payment of full value of invoice
  30 days from date of exposure of invoice, probably it that it was established was on writing differently.
  One should make in passed on invoice currency payment.

  Guarantee

  The tradesman guarantees the quality of materials and realization, in draught 12 months from date of receipt of goods, under condition, that the goods be used and kept practically.
  It tradesman does not take for resulting results responsibility from inappropriate or discordant from destination applying goods.
  •  
   agus205
  • 8.11.2009
   
  the order of No. …………

  Ladies and Gentlemen ,
  Linking to You of offer received we ask about message us till day ………… the goods according to specification :
  • kolo455
  • 8.11.2009
   
  The presented important offer is to 31.09.2009 or to exhaustio of stores.


  KUPUJĄCY be obliged to execute in draught the payment of full value of invoice
  30 days from date of exposure of invoice, probably it that it was established was on writing differently.
  One should make in passed on invoice currency payment.

  Guarantee

  The tradesman guarantees the quality of materials and realization, in draught 12 months from date of receipt of goods, under condition, that the goods be used and kept practically.
  It tradesman does not take for resulting results responsibility from inappropriate or discordant from destination applying goods.
  proszę...
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.