Kategorie

  •  
   Ala
  • 17.10.2008
  • UWAGA: 4 osoby uznały to rozwiązanie jako niepoprawne.
   

  - słabość militarna
  - wyniszczenie licznymi wojnami
  - kryzys systemu władzy
  - fatalna administracja
  - słabość gospodarcza
  - niezadowolenie i negatywne cechy związane z wolną elekcją
  - położenie geograficzne [centrum Europy, między trzema wielkimi mocarstwami]
  - brak reform
  - zachłanność szlachty
  - wzmocnienie roli magnaterii, na rzecz innych stanów
  - wstrzymanie rozwoju oświaty.


  Co jeszcze mogłabym uwzględnić ? jakieś pomysły ? :)
  z góry dziękuję za wszystkie wskazówki .

  • Marek12
  • 17.10.2008
   
  - niesłuszne decyzje władców i innych wysoko postawionych urzędników
  - zaniedbania polityki
  - podzielenie państwa już przed rozbiorami [ Rzeczpospolita nie była już jednolita ]
  - manipulacja magnaterii
  - wolna elekcja (obce dynastie bez problemu mogły wkroczyć na terytorium Polski)
  - Sasi na naszym terytorium ( August II Sas zezwalał innym krajom na prowadzenie walk na terytorium Polski )
  - utracenie wiary w możliwość podniesienie się z ciężkiej sytuacji
  - miłość Stanisława Augusta Poniatowskiego do carycy Katarzyny II ( przez tą nieodwzajemnioną, niedojrzałą miłość podpisał sejm rozbiorowy wiedząc, że państwa ościenne czyli rozbiorcy zagarną części terenów państwa
  • pawel
  • 29.01.2009
   
  - słabość militarna
  - wyniszczenie licznymi wojnami
  - kryzys systemu władzy
  - fatalna administracja
  - słabość gospodarcza
  - niezadowolenie i negatywne cechy związane z wolną elekcją
  - położenie geograficzne [centrum Europy, między trzema wielkimi mocarstwami]
  - brak reform
  - zachłanność szlachty
  - wzmocnienie roli magnaterii, na rzecz innych stanów
  - wstrzymanie rozwoju oświaty.
  - niesłuszne decyzje władców i innych wysoko postawionych urzędników
  - zaniedbania polityki
  - podzielenie państwa już przed rozbiorami [ Rzeczpospolita nie była już jednolita ]
  - manipulacja magnaterii
  - wolna elekcja (obce dynastie bez problemu mogły wkroczyć na terytorium Polski)
  - Sasi na naszym terytorium ( August II Sas zezwalał innym krajom na prowadzenie walk na terytorium Polski )
  - utracenie wiary w możliwość podniesienie się z ciężkiej sytuacji
  - miłość Stanisława Augusta Poniatowskiego do carycy Katarzyny II ( przez tą nieodwzajemnioną, niedojrzałą miłość podpisał sejm rozbiorowy wiedząc, że państwa ościenne czyli rozbiorcy zagarną części terenów państwa
  • profesjonalista
  • 22.04.2009
   
  Rozważając przyczyny upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej, nie moglibyśmy ograniczyć się tylko do wydarzeń z XVIII wieku - należy szukać ich również znacznie wcześniej. Przyjrzyjmy się temu, co zdarzyło się w XVI wieku… Konstytucja „Nihil Novi” (1505 r.) umocniła pozycję szlachty, rozszerzając jej przywileje i ograniczając kompetencje króla. Znaczenie tej warstwy społecznej wzrosło także wraz z podpisaniem "Artykułów Henrykowskich" (1573 r.), dających szlachcie prawo do rokoszu, czyli wypowiedzenia królowi posłuszeństwa, w wypadku łamania przez niego przywilejów szlacheckich. Ważnym czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu się demokracji szlacheckiej w Polsce była duża liczebność szlachty. W XVIII wieku stanowiła ona 10% społeczeństwa Rzeczpospolitej polskiej, co było ewenementem na skalę europejską. Ten okres historii Polski nazywany jest nawet przez niektórych historyków oligarchią szlachecką.

  Rosnąca w siłę szlachta korzystała ze swoich przywilejów, nie interesując się zupełnie sytuacją państwa, czy też innych warstw społecznych. Magnaci dbali wyłącznie o swój własny interes. Blokowany był przez nich rozwój handlu, rzemiosła, a także próby reformowania systemu folwarczno-pańszczyźnianego, który nie pozwalał na rozwój gospodarki, ale odpowiadał magnaterii. W obawie o swoją pozycję szlachta zrywała kolejne sejmy oraz blokowała jakiekolwiek próby reform poprzez liberum veto, dające prawo zerwania obrad sejmowych i unieważnienia uchwał na nich podjętych każdemu z posłów biorących udział w tych obradach. Doprowadziła tym samym do całkowitego chaosu i anarchii w państwie polskim. To wszystko powodowało, że Rzeczpospolita Polska na tle innych państw europejskich stawała się krajem coraz bardziej zacofanym.

  Należy też zwrócić uwagę na niespokojny wiek XVII, który był dla Rzeczpospolitej czasem wielkich wojen. Przeciwko nam były: Rosja, Szwecja, Kozacy. Po tym okresie Polska była krajem zupełnie wyniszczonym. Pod koniec XVII wieku na tron Polski wybrany został król saski August II, którego celem było skorzystanie z możliwości, jakie daje połączenie naszego kraju poprzez unię z Saksonią. Te wydarzenia wskazują, że już wówczas rola Polski na arenie międzynarodowej wyraźnie słabła.

  Kolejne błędy to: Prawa Kardynalne (1767 r.) uchwalone pod dyktando Rosji oraz konfederacja bardzka (1768 r.), której upadek w 1772 roku, stał się dla państw ościennych (Rosja, Austria, Prusy) pretekstem do dokonania pierwszego rozbioru Polski. Ingerencja tych państw w sytuację polityczną naszego kraju była jedną z głównych przyczyn upadku Rzeczpospolitej. Wykorzystały one jej osłabienie spowodowane chaosem w polityce, beznadziejnym stanem gospodarki oraz zniszczeniami wojennymi. Wpływy Rosji były szczególnie silne. Nie bez znaczenia był też fakt, że król Stanisław August był emocjonalnie związany z carycą Katarzyną II. Dzięki temu miała ona możliwość manipulowania państwem

  Upadek Rzeczpospolitej spowodowany był wieloma czynnikami. W XIX wieku wykształciły się dwa poglądy, dotyczące przyczyn tego wydarzenia: szkoła warszawska – widząca główne przyczyny w czynnikach zewnętrznych i szkoła krakowska – uznająca czynniki wewnętrzne za decydujące. Osobiście uważam, że upadek Rzeczpospolitej szlacheckiej jest bez wątpienia efektem oddziaływania bardzo wielu czynników – zarówno tych wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Podsumowując: wyniszczenie gospodarcze kraju po wojnach w XVII w, zacofanie gospodarcze, przesadne przywileje szlachty, jej dbałość wyłącznie o własne interesy, wzrastająca ingerencja państw ościennych - oto najważniejsze z przyczyn upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej. Są one więc bardzo złożone. Najważniejsze jest jednak to, że pomimo, iż Polska na 123 lata zniknęła z map Europy, nie zniknęła nasza narodowa świadomość, dzięki temu, pomimo upadku, Polska została odzyskana.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.