Kategorie

    • Juliaaaaa0975
    • 11.02.2021
     

    4 ) u końca tego długiego wysiłku, mierzonego przestrzenią bez nieba i czasem bez głębi, cel jest osiągnięty. podkreśloną część ( przestrzenią bez nieba i czasem bez głębi) zacytowanego zdania jest : a) podwójnym oksymoloronem b) porównaniem c) metaforą d) epitetem stałym 5) które zdanie jest prawdziwe a) akapit 3. rozwija myśl zawartą w akapicie 2 b) -ii- -ii- podważa myśl zawartą w akapicie 2 c) -ii- -ii- uzasadnia myśl zawartą w akapicie 2 d) -ii- -ii- wprowadza nowy wątek 6) w kontekście akapitu 3. zinterpretuj zdania : [syzyf] jest ponad swoim losem. jest silniejszy niż jego kamień 7) podaj podobienstwa i różnice między losem syzyfa i współczesnego robotnika( akapit 4) 8) na czym polega moralne zwyciestwo syzyfa ( akapit4) 9) z akapitu 4 zacytuj zdanie, które stanowi aforyzm 10) jaka koncepcja bytu ludzkiego wyłania sie z akapitu 5. ? podaj co najmniej trzy składniki takiego widzenia człowieka. 11) na podstawie akapitu 6. ustal hierarchię wartości głoszonych przez autora tekstu : wartości niższe": ................. wartości wyższe: .............. 12) kończąca tekst refleksja jest optymistyczną czy pesymistyczną ? uzasadnij odpowiedź 13) jaką rolę w rozważaniach autora odegrał mit o syzyfie ? wskaż przynajmniej dwa cee takiego odwołania do wątku mitycznego 14) określ gatunek, jakim jest tekst camusa : a) felieton b) recenzja c) opowiadanie d) esej

 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.