Kategorie

  • Meduza11
  • 6.01.2021
   

  10. Zakonczenie dwóch romantycznych ballad - Króla Olch Goethego i Lilii Mic-
  kiewicza - to przejaw
  A. związków ballady z kultura ludowa, folklorem
  B. typowej dla ballad złowróżbnej interwencji sil nadprzyrodzonych
  C. synkretyzmu rodzajowego
  D. skłonności romantyków do stosowania otwartej kompozycji dziela.

  11. Najważniejszą przyczyną samobójstwa Wertera, bohatera powieści Goethego, było
  C. klopoty finansowe wynikające z utraty posady
  D. utrata kontroli nad emocjami, dzialanie pod wpływem impulsu.

  12. Cierpienia młodego Wertera to jedna z „ksiąg zbójeckich" (silnie oddzialuja-
  cych na ówczesnych czytelników). W czym nie naśladowano jej głównego bohatera?
  A. w ubiorze
  B. w fascynacji eposami Homera
  C. w postawie uczuciowej
  D. w podejmowaniu prób samobójczych

  13. Która z informacji o Gustawie, bohaterze IV części Dziadów Mickiewicza, nie
  jest prawdziwa?
  A. Jest to bohater znajdujący się w stanie silnego wzburzenia emocjonalnego.
  B. Jest on projekcją uczuć Mickiewicza do Maryli Wereszczakówny.
  C. Należy on do typu romantycznych kochanków: niezwykle wrażliwych i uczucio-
  wych.
  D. Potrafi on w sposób racjonalny analizować swoje uczucia i reakcje, dokonać ra-
  chunku sumienia.

  • 123Maja123
  • 5 dni temu
   
  10. Zakonczenie dwóch romantycznych ballad - Króla Olch Goethego i Lilii Mic-
  kiewicza - to przejaw
  A. związków ballady z kultura ludowa, folklorem
  B. typowej dla ballad złowróżbnej interwencji sil nadprzyrodzonych
  C. synkretyzmu rodzajowego
  D. skłonności romantyków do stosowania otwartej kompozycji dziela.
  • 123Maja123
  • 5 dni temu
   
  b
  • 123Maja123
  • 5 dni temu
   
  12. Cierpienia młodego Wertera to jedna z „ksiąg zbójeckich" (silnie oddzialuja-
  cych na ówczesnych czytelników). W czym nie naśladowano jej głównego bohatera?
  A. w ubiorze
  B. w fascynacji eposami Homera
  C. w postawie uczuciowej
  D. w podejmowaniu prób samobójczych
  • 123Maja123
  • 5 dni temu
   
  b
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.