Kategorie

  • falion741
  • 16.11.2020
   

  II Na podstawie tekstu wykonaj polecenia. (4 pkt.)
  […] wywodzi się z pieśni ofiarnej, a sam wyraz należy rozumieć nie jako pieśń kozłów
  [gr. tragos – kozioł, ode – pieśń], lecz jako pieśń nad kozłem. Ofierze składanej [bogu]
  w postaci kozła towarzyszył popis śpiewaka i chóru. A obrzęd stał się teatrem chyba dopiero
  wtedy, gdy pojawili się zawodowi aktorzy, drugi obok widzów ważny element teatru.
  Źródło: W. Lengauer, Teatr starożytnych Greków: poeta, obrzęd, widowisko, [w:] Wielki Teatr Świata. Wykłady
  otwarte na scenie przy Wierzbowej, Warszawa 2003, s. 16.
  1. Podaj termin, którego etymologię (pochodzenie) zaprezentowano w tym tekście.
  ......................................................................................................................................................
  2. Podaj nazwę uroczystości, których częścią były przedstawienia teatralne
  w starożytnej Grecji. …………………………………………………………………………..
  3. Wymień dwóch pisarzy greckich piszących na potrzeby teatru: …………………………………………………………………………………………………

 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.