Kategorie

  • zlosnica11
  • 5.06.2020
   

  Proszę o pomoc! :)
  1. Wskaż podobieństwa i różnice w rozumieniu pojęcia obywatel i obywatelstwo przez starożytnych Greków i Rzymian.
  2. Przedstaw proces zanikania reliktów feudalizmu od czasów wczesnonowożytnych do początku XX stulecia. Odpowiedz, dlaczego niektóre z nich przetrwały tak długo.
  3. Scharakteryzuj relacje panujące między papieżami a cesarzami i królami w średniowiecznej Europie . Wskaż najważniejsze momenty współpracy oraz rywalizacji między nimi

  • iwonewer
  • 4.11.2020
   
  Wyobraź sobie że odbywasz podróż,o jakiej zawsze marzyłaś .Opisz w formie dziennika
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.