Kategorie

    • morzata
    • 18.02.2019
     

    1) Napisz równanie prostej, która ma wartości dodatnie tylko dla argumentów większych od 3 oraz tangens kąta nachylenia tej prostej do dodatniej osi x wynosi 30 stopni.

    2)Wykres funkcji liniowej y=mx+4m+1 przecina oś OY w punkcie P(0;p). Określ monotoniczność funkcji f, jeśli p spełnia warunek: a) p-2=-1 b) 2-2p=

 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.