Kategorie

  • nietoperz998
  • 15.04.2013
   

  1.Ubożenie różnorodności biologicznej wyraża się przez

  A. większe bogactwo gatunkowe siedlisk.
  B. proces powstawania nowych gatunków.
  C. wymieranie gatunków.
  D. wzrost konkurencji wewnątrzgatunkowej.
  E. zmniejszanie zróżnicowania genowego w populacjach.

  2.Różnorodność genetyczna zapewnia

  A. lepszą ochronę przed patogenami.
  B. większą odporność organizmów.
  C. utrwalanie tzw. linii czystych, czyli zbioru osobników homozygotycznych względem danej cechy lub cech.
  D. lepszą zdolność adaptacyjną organizmów do zmian klimatu.
  E. możliwość przystosowania się do lokalnych warunków środowiska.

  3.Darwin wykazał, że odkryte przez niego ptaki śpiewające pochodzą od wspólnego przodka, a ponieważ zasiedlają różne nisze ekologiczne, stanowią przykład

  A. reintrodukcji.
  B. dryfu genetycznego.
  C. zwiększania się różnorodności gatunkowej w wyniku zmian adaptacyjnych.
  D. organizmów reliktowych.

  4.
  I.różnorodność ekosystemowa lokalna:
  II.różnorodność ekosystemowa globalna:

  A. warunki wodne (dostępność wody, wilgotność)
  B. nasłonecznienie
  C. temperatura
  D. typ podłoża
  E. działalność człowieka
  F. sukcesja ekologiczna
  G. klimat

  • Kpys
  • 4.06.2018
   
  Duufjshsucu
  • kinga2002r22
  • 5.09.2018
   
  1) odp. C
  2) odp. D
  3) odp. B
  4) odp. 1)a. 2)c
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.