Kategorie

  • pyysiuulaa
  • 6.01.2013
   

  1. Gimnazjaliści z koła ekologicznego postanowili rozbić obóz
  nad leśnym jeziorem. Wyruszyli tam razem z leśniczym wcześnie
  rano. Na wykresie obok przedstawiono zależność między
  odległością wędrowców od jeziora a czasem wędrówki. Odczytaj
  informacje z wykresu [ 1 załącznik ] i uzupełnij zdania :
  Gimnazjaliści podczas wyprawy nad leśne jezioro przeszli
  ..... km. Wyprawa trwała ..... godz. Średnia prędkość
  wędrujących ekologów wyniosła ..... km/h

  2. Dźwięk w wodzie pokonuje w ciągu sekundy drogę równą 1,4 · 105 cm. Prędkość dźwięku w wodzie wynosi ;

  1400 m/s tak / nie ?
  8,4 · 10 x^{2} cm/m tak / nie ?
  5040 km/h tak / nie ?

  3.Korzystając z przedstawionego obok wykresu [ 2 załącznik ] , oceń prawdziwość
  zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

  Funkcja przyjmuje wartość −2 dokładnie dla dwóch argumentów. prawda / fałsz ?
  Dla argumentów większych od 0 funkcja przyjmuje wartości dodatnie. prawda / fałsz ?

  Dla argumentu 4 funkcja przyjmuje wartość 0. prawda / fałsz ?

  Dla argumentu 1 funkcja przyjmuje wartość dodatnią. prawda / fałsz ?

  4. Wybierz spośród poniższych liczb wszystkie te, które spełniają jednocześnie trzy warunki:
  • Liczba ta jest podzielna przez 4.
  • Pierwiastek sześcienny z tej liczby jest liczbą całkowitą.
  • Liczba ta jest wielokrotnością liczby 5.

  Liczby ; 100 64 8000 25 1000

  5.Na rysunku [ 3 załącznik ] przedstawiono pięciokąt oraz oznaczono związki między długościami jego boków. Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie wyrażenia algebraiczne.

  a) Obwód pięciokąta, zapisany w najprostszej postaci, wynosi .....
  b) Bok sześciokąta foremnego o obwodzie równym obwodowi
  narysowanego pięciokąta ma długość .....

  6. 6. Wiadomo, że 2 x^{5} * 3 x^{7} / 6 x^(4) = 54 Ile jest równe 2 x^(6) * 3 x^(8) / 6 x^(5) ?

  A.27
  B.54
  C.108
  D.162

  7. Rozwiązaniem układu równań \left \{ {{3y − 2x + 1 = 10} \atop {y = 2x − 1}} \right jest ;

  A. para liczb dodatnich.
  B. para liczb ujemnych.
  C. para liczb o przeciwnych znakach.
  D. nieskończenie wiele par (x, y), które spełniają równanie y = 2x − 1.

  8.Oblicz pole działki w kształcie prostokąta o wymiarach 250m × 1,6 km. Wynik podaj w m2 i przedstaw w notacji wykładniczej.

  9.Ołówek kosztuje 50 groszy. Jeśli kupujemy więcej niż 10 ołówków, to za każdy następny płacimy o 20% mniej. Ile ołówków można kupić za 7 zł?

  10. Uzasadnij, że różnica pól trójkątów powstałych w wyniku rozcięcia trapezu wzdłuż jednej jego przekątnej jest równa różnicy pól trójkątów powstałych w wyniku rozcięcia tego trapezu wzdłuż drugiej przekątnej. (Uwaga. Od większego pola odejmij mniejsze.)

  • Aldi00001
  • 25.02.2019
   
  Na rysunku [ 3 załącznik ] przedstawiono pięciokąt oraz oznaczono związki między długościami jego boków. Uzupełnij zdania, wpisując odpowiednie wyrażenia algebraiczne.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.