Kategorie

  • FUKK
  • 11.12.2011
   

  Janusz Tazbir "służba ojczyźnie służba sakiewce"

  1. wyjaśnij na czym polega zmiana w pojmowaniu patriotyzmu po śmierci ostatniego z Jagiellonów.
  2. Odwołując się do akapitu 2 wyjasnij dlaczego szlachta polska w XVII wieku pozostawała obojętna na wezwania Piotra Skargi zawarte w Kazaniach Sejmowych.
  3. wymień warstwy społeczne, które w XVIII wieku określano wspólnym mianem narodu.
  4. W jakim celu Tazbir przywołuje wypowiedź bohatera noweli Ksawerego Pruszyńskiego akapit 3
  5. Eliza Orzeszkowa zarzucała Conradowi- Korzeniowskiemu brak patriotyzmu. Co o tym zadecydowało. Odpowiedz cytatem.
  6. Wymień przyczyny ktore zdaniem Tazbira mogły zdecydowac o tym że "potomkowie obcych przybyszów" chętnie manifestowali przywiązanie do polskości akapit 5
  7. O jakim procesie trwającym od X wieku do czasów II wojny światowej jest mowa w akapicie 6
  8. Jak zmienił się wzorzec polskiego bohatera narodowego po 1989
  9. w jaki sposób doświadczenia historyczne wpływają na nastroje Polaków w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej akapit 8
  10. czemu służą przywołana przez autora doświadczenia innych narodów Unii Europejskiej akapit 9
  11. jak rozumiesz sens przenośni zastosowanej w zdaniu kończącym tekst.

  • student1976
  • 13.06.2013
   
  W jakim celu Tazbir przywołuje wypowiedź bohatera noweli Ksawerego Pruszyńskiego akapit 3
  • Kamcio981812
  • 31.05.2020
   
  Jest gdzieś odpowiedź w ogóle na ten test ?
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.