Kategorie

  • paulina1988
  • 23.10.2011
   

  Prosze o pomoc!Zadanie 1/ 0 – 2 pkt/
  Konfiguracja elektronowa pewnego pierwiastka ma postać : 1s2 2s2 2p6 3s1.
  Napisz nazwę i symbol tego pierwiastka, określ jego położenie w układzie okresowym, podając numer grupy i okresu. Napisz wzór tlenku opisanego pierwiastka i określ jego charakter chemiczny.

  Zadanie 2 /0 – 1 pkt/
  Podaj, ile wiązań δ i ile wiązań π występuje w cząsteczce azotu.

  Zadanie3 / 0 – 2 pkt/
  Reakcja utlenienia NO do NO2 zachodzi w fazie gazowej zgodnie z równaniem kinetycznym:
  v = k [ NO]2 [ O2]
  Oblicz, ile razy zmieni się szybkość tej reakcji, jeżeli dwukrotnie zmniejszymy objętość układu reakcyjnego.

  Zadanie 4/ 0 - 3 pkt/
  Uszereguj podane związki według wzrastającej mocy:
  a/ HCl, HBr , HF , HI b/ HClO3 , HIO3 , HBrO3,
  Zapisz nazwy systematyczne związków kończących każdy szereg

  Zadanie 5/ 0 – 2 pkt/
  Jakie związki należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór zawierał następujące jony: Na+, K+,SO42-,Cl-
  Podaj wszystkie możliwości.

  Zadanie 6 / 0 – 3 pkt/
  Jaki odczyn ma roztwór powstały w wyniku rozpuszczenia w wodzie węglanu sodu / Na2CO3 / ?
  Odpowiedź uzasadnij, pisząc odpowiednie równanie w formie cząsteczkowej i w formie jonowej skróconej, nazwij proces zachodzący podczas rozpuszczania tej soli w wodzie.

  • Anuuula1992
  • 24.10.2011
   
  :)
   zad5.jpg
  • stefan007
  • 15.11.2011 zmieniony
   
  zad. 4.
  a) HF > HCl > HBr > HI (jodowodór)
  b) HI03 > HBrO3 > HClO3 (kwas chlorowy (V))

  *Wraz ze wzrostem liczby atomowej w grupie <z góry na dół> moc kwasów tlenowych maleje, a beztlenowych rośnie.
  • stefan007
  • 15.11.2011
   
  Zad. 5.
  Myślę, że KCl, NaCl, K2SO4 lub Na2SO4
  • stefan007
  • 15.11.2011
   
  zad. 6.
  Na2CO3 + H2O ---> NaOH + NaHCO3
  CO3 2- + H20 ----> OH- + HCO3- SKRÓCONA FORMA

  ODCZYN: ZASADOWY
  PROCES: HYDROLIZA ANIONOWA
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.