Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  POdaj przyczyny rewolucji Rosyjskiej
 2.  
  Przyczyny rewolucji lutowej w Rosji :
  - klęski Rosji w I Wojnie Światowej
  - pogłębianie się kryzysu ekonomicznego (głód, brak rąk do pracy)
  luty 1917r. - strajki robotników, część armii przeszła na ich stronę. Marzec 1917r. - abdykacja cara Mikołaja II