DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Zad 1. Uzupełnij zdania w poprawnej formie czasowników w nawiasie.
  Przykład: She can't talk to you now. She's having (have) a shower.

  1.We _______________ (go) swimming every weekend.
  2.The lights went out while Tom ________________ (write) his essay.
  3.I'm sorry but I ___________________ (not hear) what you said.
  4.I'm afaid I ______________ (not know) his telephone number.
  5.Hannah ________________ (brak) her leg while she was on holiday.
  6.I can't play now. I _____________ (do) my homework.
  7.Emily ____________ (not believe) that John is leaving school.
  8.When the teacher arrived, Mike and Bob ______________ (talk.

  Zad 2.Popraw błędy w zdaniach. Przepisz poprawione w zdania.

  Przykład:
  I'm usually getting good marks at school.
  I usually get good marks at school.

  1. Henry invited me to his party but I wasn't wanting to go.
  __________________________________________________.
  2. Are you remembering when you last saw him?
  __________________________________________________.
  3. I was watching TV when the door bell was ringing.
  __________________________________________________.
  4. I can't help you right now - I make breakfast.
  __________________________________________________.
  5. I'm sure they're not going abroad every year.
  __________________________________________________.
  6. While we sunbathed, it started to rain.
  __________________________________________________.
 2.  
  Zad.1.

  1. go (używamy czasu prsent simple, ponieważ mowa tu o nawyku, w takim razie czasownik pozostaje w tej samej formie)
  2. was writting (używamy czasu past continuous, poniewaz działo się to w przeszłości i mowa o czynnośći, która się ciągnęła)
  3. don't hear (mowa tu o 'czynności krótkiej', więc używamy czasu pas simple)
  4. don't know
  5. broke (używamy czasu past simple)
  6. 'm doing (używamy czasu present continuous)
  7. wasm't believing (Emilly nie wierzyła, że John opuszczał szkołw - czas pas continuous)
  8. are taklking (oni rozmawiali, wiec czas pesent continuous)

  Zad.2.

  1. Henry invited ma to his patry but I don't want to go.
  2. Are you remember when you last saw him?
  3. I was wathing TV when the door bell ringed.
  4. I can't help you right now - I'm making breakfast.
  5. I'm sure they aren't going abroad every year.
  6. While we were sunbathing, it started to rain.

  powinno być dobrze choć, nie gwarantuję, że się nigdzie nie pomyliłam. ;)
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.