Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:
Kategorie

  1.  
    Oblicz w jakim stosunku masowym połączone są ze sobą pierwiastki w podanych związkach chemicznych..
    - tlenek wapnia
    - tlenek wodoru
    - tlenek azotu (|||)
    - tlenek krzemu (|V)
    - siarczek chloru (|||)
    - bromek magnezu.


Rozwiąż to zadanie