Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:
Kategorie

  1.  
    Sporządź diagram kołowy przedstawiający udział poszczególnych oceanów ogólnej powierzchni wszechoceanów . Wykonaj legendę do diagramu


Rozwiąż to zadanie