DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  podziel wyrazy mieszkanie niegrzeczny na głoski sylaby i litery
 2.  
  mieszkanie - 7 gł(mi-e-sz-k-a-ni-e), 3 sylaby(miesz-ka-nie),
  10 liter ( m-i-e-s-z-k-a-n-i-e)

  niegrzeczny -8 głosek(ni-e-g-rz-e-cz-n-y),3 sylaby(nie-grzecz-ny),
  11 liter (n-i-e-g-r-z-e-c-z-n-y)
 3.  
  mieszkanie:
  głoski - mi - e - sz - k -a - ni - e
  sylaby - mie - szka - nie

  niegrzeczny:
  głoski: ni - e - g -rz - e - cz- n - y
  sylaby: nie - grze - czny
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.