DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  uzgodnij rownania reakcji chemicznych oraz przedstaw modelowe schematy rownan tych reakcji:(do np.2 to sa te male liczby przy literach)

  a. N do 2+H do 2------NH do 3
  b. Fe +HCI-----------FeCI do 2 + H do 2
  c. N do 2 + o do 2 ----NO
  d. Mn + O do 2---------Mn do 2 O do 7
  e. Al + H do 2 S-------Al do 2 S do 3 + H do 2
  f. Al do 2 O do 3+HCI---------AlCI do 3 +H do 2 O
 2.  
  N₂+ 3H₂ -> 2NH₃
  Fe + 2HCI -> FeCI₂+H₂
  N₂ + O₂ ->2NO
  4Mn + 7O₂ -> 2Mn₂O7
  2AI + 3H₂S -> AI₂S₃ + 3H₂
  AI₂O₃ + 6HCI -> 2AICI₃ + 3H₂O
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.