DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1.Sprawdź czy ciąg (an)określony podanym wzorem jest arytmetyczny. jeśli tak określ jego monotoniczność gdy an = 2n - 3

  2.Sprawdź czy ciąg (an)określony podanym wzorem jest arytmetyczny. jeśli tak określ jego monotoniczność gdy an = 3 - 2n

  3. Jurek każdy swój letni urlop spedza na rowerze. W ubiegłym roku we Włoszech w ciągu 10dni przejechał 645 km, jadąc każdego dnia o 5km więcej niż poprzedniego. Ile kilometrów przejechał pierwszego dnia.

  4.Oblicz wyrazy a15 i a103 ciągu arytmetycznego (an), w którym suma n początkowych jego wyrazów określona jest wzorem Sn=3n²+5n

  5.oblicz x wiedząc że kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego są liczby x,2x+1,3

  6. suma n początkowych liczb naturalnych dodatnich podzielonych przez 3 jest równa 900. Oblicz ile jest tych liczb

  7.Ciąg (an) jest określony wzorem an=2n-6 średnia arytmetyczna a4,a5 i a6 jest równa a)4 b)5 c)7,5 czy d)12

  8. oblicz x, wiedząc że kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego są liczby 2, x²+3, x+10

  9. siódmy wyraz ciągu arytmetycznego (an) jest równy 21, a suma siedmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 105. Oblicz, suma ilu wyrazów ciągu (an) jest równa 273
 2.  
  8.2, x²+3, x+10
  a3-a2=a2-a1
  (x+10)-(x²+3)=(x²+3)-2
  x+10-x²-3=x²+3-2
  -2x²+x+6=0
  Δ=b²-4ac=1-4*(-2)*6=49,więc√Δ=7
  x1=-b-√Δ/2a=-1-7/-4=2
  x2=-b+√Δ/2a=-1+7/-4=-3/2
  odp:x=2,lub x=-3/2

  9.a7=21 ,S7=105
  Sn=[a1+an/2]*n
  S7=[a1+a7/2]*7
  105=[a1+21/2]*7
  105=[7a1+147/2] /*2
  210=7a1+147
  210-147=7a1
  7a1=63/:7
  a1=9
  a7=21 a1=9 r=?
  a7=a1+6r
  21=9+6r
  21-9=6r
  6r=12/:6
  r=2

  Sn=[a1+an/2]*n
  Sn=[a1+a1+(n-1)*r/2]*n
  273=[18+2n-2/2]*n
  273=(9+n-1)*n
  273=9n+n²-n
  -n²-8n+273=0
  Δ=b²-4ac=64-4*(-1)*273=64+1092=1156,więc√Δ=34
  n1=-b+√Δ/2a=8+34/-2=-42/2=-21>nie spełnia warunków zadania,bo N+
  n2=-b-√Δ/2a=8-34/-2=-26/-2=13
  odp:suma 13-tu wyrazów tego ciągu jest równa 273.
 3.  
  7.an=2n-6
  a4=2*4-6=8-6=2
  a5=2*5-6=10-6=4
  a6=2*6-6=12-6=6
  a4+a5+a6/3=2+4+6/3=12/3=4
  odp.a

  6.
  3,6,9,12,15,...
  Sn=900
  a1=3
  r=3
  an=3+(n-1)*3
  900=(3+3+3n-3)/2 *n
  1800=3n+3n² /:3
  n²+n-600=0
  Δ=1+2400=2401
  √Δ=49
  n₁=24
  n₂<0 nie spełnia warunków zadania bo n∈N+
  odp:tych liczb jest 24
 4.  
  5.a,b,c >>> 2b=a+c
  a=x
  b=2x+1
  c=3
  2(2x+1)=x+3
  4x+2=x+3
  3x=1/:3
  x=1/3
 5.  
  3.x,x+5,x+10....
  r=(x+10)-(x+5)=5
  S10=645
  S10=[a1+a10/2 ]*10
  645=[x+x+45/2]*10
  645=(x+x+45)*5
  645=10x+225
  645-225=10x
  10x=420/:10
  x=42
  odp:Jurek pierwszego dnia przejechał 42km

  2.an = 3 - 2n
  a1=3-2*1=3-2=1
  a2=3-2*2=3-4=-1
  a3=3-2*3=3-6=-3
  a3-a2=a2-a1=r=-2
  r=-2,jest stałe,więc ciąg jest arytmet.
  an = 3 - 2n
  a(n+1)=3-2(n+1)=3-2n-2
  a(n+1)-an=3-2n-2-(3 - 2n)=-2,więc malejący

  1.an = 2n - 3
  a1=2*1-3=-1
  a2=2*2-3=1
  a3=2*3-3=3
  a3-a2=a2-a1=r=2
  r=2,jest stałe,więc ciąg jest arytmet.
  an = 2n - 3
  a(n+1)=2(n+1)-3=2n+2-3
  a(n+1)-an=2n+2-3-(2n - 3)=2,więc ciąg rosnący

  Mała rada: na przyszłość dawaj mniej zadań na jednej stronie:)
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.