Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Przyczyny i skutki wojny trzynastoletniej :P
 2.  
  mozeby tak nie w matmie to...?
 3.  
  Przyczyny:
  a)Pośrednie:
  - wysokie cła i podatki nakładane przez Krzyżaków
  - 1397 – powstał Związek Jaszczurczy (tajny związek szlachty ziemi chełmińskiej)
  - 1440 – powstał Związek Pruski (szlachta i miasta pruskie, dążyli do przyłączenia Prus do Polski)
  - 1454 – powstanie wywołane przez Związek Pruski
  b)Bezpośrednie:
  - związek Pruski zwraca się do Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o wcielenie Prus do Polski
  - 6 marca 1454 – Kazimierz Jagiellończyk wydaje akt inkorporacji

  Skutki:
  a) 1466 – pokój w Toruniu
  b) Na mocy jego postanowień państwo krzyżackie zostało podzielone na:
  *Należące do Polski
  Prusy Królewskie:
  - Pomorze Gdańskie (z Gdańskiem)
  - ziemia chełmińska
  - ziemia michałowska
  - ziemia warmińska ( z Elblągiem i Malborkiem)
  *Pozostające lennem Polski
  Prusy Zakonne ( ze stolicą w Królewcu)