DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Odpowiedz na poniższe pytania:
  a. Jaki związek chemiczny jest substratem w przypadku oddychania tlenowego i beztlenowego?
  b. Nazwij trzy główne etapy w oddychaniu tlenowym.
  c. Podaj nazwy produktów, które powstały w wyniku oddychania beztlenowego. Napisz odpowiednie równania chemiczne.
  d. Wskaż miejsca, w których podczas oddychania tlenowego powstają nieorganiczne związki chemiczne, wydalane z organizmu głównie przez układ oddechowy. Podaj nazwy tych związków i napisz w jakiej formie są wydalane.
  •  
   miks
  • 18.05.2010
   
  a)Oddychanie nie koniecznie musi być związane z pobieraniem tlenu, znana jest ogromna liczba organizmów świetnie sobie radzących w środowisku ubogim w tlen lub w warunkach całkowicie beztlenowych (mówiąc „oddychanie” mam na myśli nie wymianę gazową, np. w płucach tylko oddychanie komórkowe i w takim sensie będzie to słowo tu używane). W takich warunkach żyją m.in. bakterie, drożdże czy też pasożyty wewnętrzne. Ich komórki przeprowadzają fermentację, co jest równoznaczne z oddychaniem beztlenowym.

  Fermentacja jest enzymatycznym procesem rozkładu związków organicznych, w którym nie bierze udziału tlen. W przypadku oddychania tlenowego, w ostatnim etapie przemian następuje przekazanie elektronów na tlen. Fermentacja różni się tym, że akceptorem (biorcą) jest nie tlen lecz jakiś związek organiczny. Zawężając pojęcie fermentacji można powiedzieć, że jest to beztlenowy rozkład cukrów przeprowadzany przez niektóre bakterie czy grzyby (drożdże, pleśnie). Cały proces zachodzi w cytoplazmie. Jego produktami są mniej złożone związki organiczne oraz energia zmagazynowana w chemicznych wiązaniach wysokoenergetycznych. Rodzaj powstających związków zależy od składu enzymatycznego jaki zawierają komórki oraz od typu przetwarzanych substancji.
  NA A IMIEM ODP TYLKO
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.