DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Wos Dziś i Jutro
  Zad11/122
  1.Wyjaśnij,co oznacza stwierdzenie,że organizacje pozarządowe,,pozwalają nam czuć się obywatelami''.
  2.Wymień dwie główne funkcje organizacji non profit,opisane przez autora tekstu.
  3.Opowiedz,jakie inne zadania,niewymienione z zacytowanym fragmencie,mogą wykonywać organizacje pozarządowe.
 2.  
  1. Stwierdzenie że organizacje pozarządowe "pozwalają nam czuć się obywatelami" oznacza to ze gdy udział w sprawowaniu władzy jest fikcją, działalność w takich organizacjach pozwala członkom społeczeństwa spełniać funkcje obywatelskie, wpływać na zmianę rzeczywistości i sprawować kontrole.
 3.  
  soryyy ze tylko 1 ale tamtym nie umie. nie musisz mi dodawać ocenki za to...
 4.  
  • Zaspakajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie, w szczególnej atmosferze życzliwości i solidarności,
  • Przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie spraw tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających załatwienia w poczuciu wspólnego dobra,
  • Propagowanie pluralizmu i różnorodności życia społecznego,
  • Tworzenie sektora realizacji zadań indywidualnych i społecznych alternatywnego wobec rządowego, swoboda w wyborze metod pracy dająca dużą elastyczność w zaspakajaniu potrzeb indywidualnych klientów,
  • Stworzenie mechanizmów współudziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących różnych problemów i poziomów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa,
  • Duże poczucie niezależności i podmiotowości.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.