Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


  1.  
    Znajdź instrukcje obsługi dowolnego uryądzenia. Na jej podstawie uzupełnij:
    -Nazwa urządzenia
    -Nazwa producenta
    -Dane techniczne urządzenia
    -Podstawowe waunki gwarancji
  2.  
    - Żelazko

    - Zelmer

    - Podstawowe dane: 220V-240V~50/60Hz 1390W-1650W.

    Żelazko jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem ochronnym. Żelaznk ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm. Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
    *Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) - 2006/95/EC
    *Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - 2004/108/EC

    -
    1. Wady lub uszkodzenia towaru ujawnione w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie, w celu ich usunięcia należy oddać towar do Zakładu Usługowego.
    2. Sposób naprawy ustala gwarant.
    3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaścwego użytkowania, dokonywania napraw oraz uszkodzeń mechanicznych.
    4. Gwarancją nie są objęte części wyposażenie ulegające naturalnemu zużyciu.
    5. Udziela się 2-letniej gwarancji na wyroby ZELMER S.A. Okres gwarancji zminiejsza się do 1 roku w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę.
    • czesterrrrr
    • 4.01.2011
    • UWAGA: 2 osoby uznały to rozwiązanie jako niepoprawne.
     
    Nazwa Sony Ericson
    Marka fajna ;d
    hahahahahahahahahahahahaha !!!!!!