DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1. Kto na pustyni głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów?

  a) Maryja b) Józef z Arymatei

  c) Jan Chrzciciel d) Barabasz

  2. Ile dni Jezus przebywał na pustyni i tam był kuszony przez szatana?

  a) dwadzieścia b) czterdzieści

  c) sześćdziesiąt d) osiemdziesiąt

  3. Jakie były imiona pierwszych powołanych przez Jezusa uczniów?

  a) Szymon i Andrzej b) Jakub i Jan

  c) Filip i Bartłomiej d) Mateusz i Tomasz

  4. Kogo Jezus uzdrowił w domu Szymona?

  a) matkę Szymona b) siostrę Szymona

  c) teściową Szymona d) syna Szymona

  5. Kogo w Kafarnaum spuszczono przez otwór w dachu do Jezusa, aby go uzdrowił?

  a) paralityka b) epileptyka

  c) niewidomego od urodzenia d) kobietę cierpiącą na krwotok

  6. Jaki Apostoł przed powołaniem go przez Jezusa pracował w komorze celnej?

  a) Andrzej b) Judasz

  c) Lewi d) Tadeusz

  7. Do jakiego naczynia, według opowieści Jezusa, należy wlewać młode wino?

  a) do starych bukłaków b) do starych butelek

  c) do nowych bukłaków d) do starych bukłaków

  8. Co Jezus mówi w odpowiedzi na zarzut faryzeuszów o łuskaniu kłosów w szabat?

  a) człowiek został ustanowiony dla szabatu b) człowiek jest panem szabatu

  c) człowiek nie może tak postępować d) szabat został ustanowiony dla człowieka

  9. W jaki dzień tygodnia Jezus uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę?

  a) w pierwszy dzień tygodnia b) w trzeci dzień tygodnia

  c) w piąty dzień tygodnia d) w szabat

  10. Czy Apostoł Paweł został wybrany do grona Dwunastu?

  a) nie b) tak

  c) tak, ale po śmierci Judasza d) tak, ale po śmierci Tomasza

  11. Kogo Jezus nazywa swoimi krewnymi?

  a) Marię Magdalenę i Joannę b) tych, którzy pochodzili z Nazaretu

  c) tych, którzy pełnią wolę Bożą d) Józefa i Maryję

  12. Kogo dotyczy przypowieść Jezusa, w której mówi o wydawaniu plonu trzydziestokrotnego, sześćdziesięciokrotnego i stokrotnego?

  a) rybaka b) siewcy

  c) gospodarza d) sędziego
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.