Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  1.W jaki sposób powstała nowa arystokracja rzymska?Kiedy władała państwem?
  2.Na czym polegała wyjątkowość urzędu trybuna ludowego?
  3.Przedstaw dwie zasady obowiązujące rzymskich urzędników.Jaki był od nich wyjątek?
  4.Kiedy i dlaczego rzymska armia stała się niezdolna do obrony państwa?
  5.Czym była romanizacja prowincji?
  6.Dlaczego dobrze znamy życie codzienne Rzymian?
  7.Podaj powody prześladowania chrześcijan.
  8.Podaj przyczyny i objawy kryzysu cesarstwa rzymskiego.
  9.Jakie czynniki w największym stopniu przyczyniły się do upadku cesartwa zachodnio-rzymskiego?
  10.Wypisz znane ci osiągnięcia naukowe starożytnych rzymian.