Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  1.W jaki sposób powstała nowa arystokracja rzymska?Kiedy władała państwem?
  2.Na czym polegała wyjątkowość urzędu trybuna ludowego?
  3.Przedstaw dwie zasady obowiązujące rzymskich urzędników.Jaki był od nich wyjątek?
  4.Kiedy i dlaczego rzymska armia stała się niezdolna do obrony państwa?
  5.Czym była romanizacja prowincji?
  6.Kto i dlaczego zamordował Cezara?
  7.Kiedy i dlaczego doszło do powstania Spartakusa?
  8.Dlaczego dobrze znamy życie codzienne Rzymian?
  9.Podaj powody prześladowania chrześcijan.
  10.Podaj przyczyny i objawy kryzysu cesarstwa rzymskiego.
  11.Co nazywamy wędrówką ludów?Wyjaśnij jej przyczynę.
  12.Jakie czynniki w największym stopniu przyczyniły się do upadku cesartwa zachodnio-rzymskiego?
  13.Wypisz znane ci osiągnięcia naukowe starożytnych rzymian.
 2.  
  11.Wędrówki ludów - to masowe migracje ludności. Występowały od paleolitu, w starożytności, średniowieczu, rzadziej w czasach nowszych. Przyczyną występowania wędrówek ludów m.in. są niekorzystne zmiany klimatu, trudności z wyżywieniem społeczności, nadmierny wzrost liczby ludności.