DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  chemia nowej ery 2 zad 44 str 26, zad 56 str. 31 , zad 5 str 11
 2.  
  Zadanie 44.
  Wniosek: W reakcji spalania fosforu powstał tlenek fosforu(V), który reaguje z parà wodnà z powietrza tworzàc kwas fosforowy(
  V).
  Równania reakcji: P4 + 5 O2 -> P4O10
  6 H2O + P4O10 4 ->H3PO4  Zadanie 56.
  A – S, siarka
  B – H2, wodór
  C – H+, kation wodoru
  D – S2–, anion siarczkowy
  E – SO2, tlenek siarki(IV)
  F – SO3, tlenek siarki(VI)
  G – H2SO4, kwas siarkowy(VI)
  H – SO4, anion siarczanowy(VI)
  I – H2SO3, kwas siarkowy(IV)
  J – SO3, anion siarczanowy(IV)
  K – Cl2, chlor
  L – MgCl2, chlorek magnezu
  M – Cl–, anion chlorkowy

  1) HCl ---------> (nad strzałką H2O) H+ + Cl-

  2)2 HCl + Mg ---> MgCl2 + H2

  3) H2 + Cl2 ---> HCl

  4) H2 + S --> H2S

  5) H+ + S2- --> H2S

  6)S + O2 --> SO2

  7) SO2 + H20 --> H2SO3

  8) 2H+ + SO3 2- --- > H2SO3

  9)2SO2 + O2 ---> 2 SO3

  10) SO3 + H20 ---> H2SO4

  11) H2SO4 -----> nad strzałką woda 2H+ + SO4 2-
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.