DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  jakie czynniki historyczne i społeczne miały wpływ na sposób kreacji poety w romantyzmie?
 2.  
  historyczne:
  - przełom w historii, upadek klasycznych wzorców,
  - sztuka wiązała się często bezpośrednio z patriotyzmem pozwalając przetrwać trudny czas zaborów,
  - rewolucja przemysłowa,
  - czas niewoli w Polsce - zabory,
  - z zaborami związane prześladowania - np. wywózki w głąb Rosji,
  -bieda w części kraju,
  - tempeienie języka polskiego przez zaborców,
  społeczne:
  - bunt młodych twórców wobec tradycji,
  - traktowanie poety jako kogoś ponad, bycie poetą podnosiło status społeczny,
  - szacunek wobec sztuki,
  - kult wybitnej jednostki,
  - bunt przeciw arystokracji i mieszczaństwu,
  - kult duchowości i mistycyzmu,
  - uczucie ponad rozumem,
  - sztuka stałą się metodą poznawania świata,
  - walka z tyranią i uprzedzeniami (np.rasowymi),
  - tęsknota za Arkadią (rajem, utopią),
  - umiłowanie wolności,
  - indywidualzim,
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.