Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


  1.  
    kim była szlachta w średniowieczu?
  2.  
    szlachta- wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.
    Szlachta w Polsce. Uprzywilejowany stan społ., ukształtowany w XIV–XV w.; podstawą jej dominującej pozycji w społeczeństwie były: dziedziczne posiadanie ziemi, stopniowo rozszerzane prawa i przywileje stanowe wydawane przez królów, swobody podatkowe i celne; gł. obowiązkiem szlachty była służba wojsk. w pospolitym ruszeniu. Szlachtę tworzyli posiadacze ziemi na prawie rycerskim: magnaci (najbogatsza grupa szlachecka), szlachta bogata, szlachta środkowa oraz nie posiadająca ziemi gołota szlachecka. Do szlachty należeli ci, którzy urodzili się z rodziców szlacheckich.