DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1.Oblicz długość przekątnej prostokąta o bokach 6 cm i 8 cm.
  2.Sprawdź, czy trójkąt o bokach √8 cm, √11 cm i √7 cm jest prostokątny.
  3.Bok kwadratu jest równy 9 cm. Wyznacz przekątną tego kwadratu.
  4.Jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego jest równa 6 cm, a przeciwprostokątna ma 12 cm. Oblicz długość drugiej przyprostokątnej tego trójkąta.
  5.Przekątne rombu są równe 30 cm i 40 cm.Oblicz obwód tego rombu.
  6.Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku 10m.
  7.W trapezie równoramiennym ABCD, w którym ABІІCD, długości podstaw są równe 18 cm i 12 cm, ramię ma 5 cm długości.Oblicz pole tego trapezu.
  8.Boki prostokąta są równe 12 cm i 5 cm. Oblicz odległość wierzchołka B tego od jego przekątnej.
 2.  
  1. boki będą przyprostokątnymi ~ oznacza do wkadratu
  6~ + 8~ = x~
  36 + 64 = x~
  100 = x~
  100 pod pierwiastkiem = x
  x = 10

  3. przekątna to jest = a pierwiastek z 2
  przekątna kwadratu d=a pierwiastek z 2 a=9 d=9 pierwiastków z 2

  4.6~ + x~ = 12~
  36 + x~ = 144
  x~ = 144-36
  x = pierwiastek z 108
  x = 2 pierwiastki z 27
 3.  
  Zadanie1
  6^2 + 8^2 =d^2 ( Uwaga: 6^2 tzn. 6 do potegi drugiej, d- przekatna prostokata)
  36 + 64 = d^2
  100 = d^2
  d= pierwiatek z 100
  d=10 (cm)


  Zadanie2
  sprawdzamy na podstawie twierdzenia odwrotnego do tw. Pitagorasa
  (pierwiatek z 8)^2 +( pierwiatek z 7)^2 = (pierwiatek z 11)^2
  8 + 7 = 11
  15 jest różne od 11 czyli trojkąt nie jest prostokatny

  Zadanie3
  d - przekątna kwadratu, a=9
  d = a pierwiastek z 2
  d = 9 pierwiatków z 2

  Zadanie 4
  x - oznaczamy drugą przyprostokatna
  wtedy:
  x^2 + 6^2 = 12^2
  x^2 + 36 = 144
  x^2 = 144 - 36
  x^2 = 108
  x = pierwiastek z 108
  x= pierwiastek z ( 36 * 3) { Uwaga: * to jest mnożenie}
  x = 6 pierwiatków z 3

  Zadanie 5
  jesli oznaczymy bok rombu "a" i narysujemy jego przekatne to otrzymamy 4 trójkaty prostokatne o wymiarach: przyprostokątne 15m i 20 m, przeciwprostokątna "a" ( czyli bok rombu)
  Z Tw. Pitagorasa
  15^2 + 20^2 = a^2
  225 + 400 = a^2
  625 = a^2
  a = pierwiatek z 625
  a = 25 m
  Obwód rombu = 4 * a = 4 * 25 = 100m

  zadanie 6
  a = 10 m P = 1/2 a * h
  Wysokość w trójkacie równobocznym h = a * pierwiatek z 3 / 2
  ( uwaga: / oznacza kreske ułamkową)
  czyli:
  h= 10* pierwiatek z 3/ 2
  h= 5*pierwiatek z 3

  P= 1/2 * 10 * 5pierwiatków z 3
  P = 25pierwiatków z 3 (m^2)

  Zadanie 7
  Rysując dwie wysokości w trapezie równoramiennym, podzielimy go na prostokąt i dwa trojkaty prostokątne. Oznaczamy wyskość h ( jeden bok trojkata prostokatnego), x- drugi bok trojkata prostokatnego i jego przeciwprostokatna czyli ramie trapezu mamy 5.

  podstawę trapezu możemy zapisać 18 = 12 + 2x
  z tego równania obliczymy 18-12 = 2x
  6 = 2x
  czyli x=3
  Mamy więc trójkat prostokatny o bokach : h, 3, 5
  z tw. Pitagorasa:
  h^2+ 3^2 = 5^2
  h^2 +9 = 25
  h^2 = 25 -9
  h^2 = 16
  h = pierwiatek z 16
  h=4

  P= 1/2( a+b)h
  P = 1/2 ( 12+18)4
  P=2 * 30
  P=60 ( cm^2)


  zadanie8
  d- przekatna prostokata
  d^2 = 5^2 + 12^2
  d^2 = 25 + 144
  d^2 = 169
  d = pierwiatek z 169
  d=13

  Rysujemy odcinek - odległość wierzcholka od przekatnej i oznaczamy y ( pod kątem prostym do przekatnej), przekatną podzielismy na dwa odcinki : jeden oznaczamy x, drugi dłuższy (13-x).
  Otrzymalismy dwa trojkaty prostokątne
  I.jeden o bokach : y, 12, 13-x
  II.drugi: y, x, 5

  do każdego z nich zapisujemy tw.Pitagorasa:
  I. (13-x)^2 +y^2 = 12^2
  II. x^2 + y^2 = 5^2

  I. 169 - 26x + x^2 + y^2 = 144
  x^2 + y^2 = 144 -169 + 26x
  x^2 + y^2 = - 25 +26x

  z II równania mamy, że x^2 + y^2 = 5^2 czyli = 25 i wstawiamy więc liczbę 25 do równaia I

  25 = -25 + 26x
  50= 26x/:26
  x=50/26
  x=25/13

  wracamy do równania II i wstawiamy zamiast x obliczoną warość:
  (25/13)^2 + y^2 = 25
  625/169 + y^2 = 25 / * 169
  625 + 169 y^2 = 4225
  169 y^2 = 4225 - 625
  169 y^2 = 3600
  y^2 = 3600/169
  czyli y = pierwiatek z ( 3600/169)
  y =60/13 i to jest odległość wierzcholka prostokata od jego przekatnej


  Myśle, że zapis w mairę czytelny. Wykonaj tylko rysunki wg opisów i oznaczeń.
  Powodzenia !!!! Pozdarwiam cieplutko:)
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.