DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  ODPOWIEDZ :

  1. wyjaśnij pojęcia : nurt rzeki,dorzecze,rzeka główna,źródło,zlewisko,dział wodny.
  2. podaj po 5 przykładów rzek o takim ujściu.
  a ) deltowe.
  b ) lejkowe.
  3.wyjaśnij co to są i gdzie znajdują się rzeki stałe i okresowe oraz epizodyczne.
  4. w jaki sposób zasilane są rzeki.
  5. do czego człowiek wykorzystuje rzeki.
  6.jakie są przyczyny powodzi.
  7.wyjaśnij dlaczego niektóre rzeki tworzą przy ujściach delty,a inne mają ujścia lejkowate.
 2.  
  1.
  a) Nurt rzeki - część masy wodnej w korycie rzeki płynąca z największą prędkością. Zwykle z powodu nierówności dna, linia nurtu nie znajduje się na środku rzeki, ale przemieszcza się od brzegu do brzegu. Prowadzi to do powstawania meandrów.
  b) Dorzecze - zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki. Granicą dorzecza jest dział wodny, a jego punktem zamykającym - ujście do recypienta.
  c) Rzeka główna – rzeka, która uchodzi bezpośrednio do morza, oceanu lub wpływa do obszaru bezodpływowego; nie może być dopływem innej rzeki.
  d) Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.
  e) Zlewisko - obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego. Inaczej: zbiór dorzeczy.
  f) Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) - umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych
 3.  
  2.
  a)ujście Wisły
  ujście Nilu
  ujście Gangesu
  ujście Dunaju
  ujście Wołgi

  b)ujście Loary
  ujście Tamizy
  ujście Tagu
  ujście Sekwany
  ujście Gambii
  ujście Łaby
 4.  
  3.
  Obszary rzek epizodycznych i okresowych:
  -Australia
  -Południowa-zachodnia Azja
  - Południowo-wschodnia Wyżyna Irańska

  Dlaczego tam nie występują stale płynące rzeki..?
  -Ponieważ znajduje się tam wiele obszarów bezodpływowych, rzeki znikają po drodze po jakimś czasie gdyż wysychają.
 5.  
  4 nie wiem
 6.  
  5.
  RZEKI są to wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł. Wody rzek stanowią znikomą część hydrosfery (0,0001%), ale są najbardziej ruchliwym jej składnikiem. W ciągu roku doprowadzają do wszechoceanu 41 tyś. km3 wody, to jest około 34-krotnie więcej wody, niż niosą jej w danej chwili.
  Znaczenie i wykorzystanie rzek:
  - wywierają duży wpływ na modelowanie lądów (erozja wgłębna, erozja boczna); - tworzą gleby zwane madami (podczas powodzi); - rzeki stanowią ważne drogi transportowe; - źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa; - odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji; Wody podziemne mają największe znaczenie ze wszystkich innych. Chociaż duża ilość wód podziemnych jest zanieczyszczona związkami chemicznymi, ale są też i takie, które nadają się bezpośrednio do spożycia (wody gruntowe, mineralne). Wody mineralne używane są w lecznictwie. Dlatego też w pobliżu ich występowania budowane są uzdrowiska i sanatoria.
  Do celów leczniczych używa się też cieplic. Są to wody głębinowe, których temperatura jest wyższa od rocznej średniej temperatury danej miejscowości.
  Wykorzystanie wód podziemnych:
  - lecznictwo (termy, mineralne); - ogrodnictwo (wody artezyjskie); - gospodarka komunalna; - przemysł.
 7.  
  6.
  Przyczyny wystąpienia powodzi mogą więc być wielorakie: intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, zatamowanie biegu rzeki przez zatory lodowe czy osuwiska, uszkodzenie obiektów hydrotechnicznych (np. przerwanie tamy), cofka, tsunami i in. Paradoksalnie, częstym i bardzo groźnym zjawiskiem na terenach suchych jest tzw. powódź błyskawiczna
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.