Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


  1.  
    co to jest trójkąt czworokąt pięciokąt
  2.  
    Trójkąt – Wielokąt o trzech bokach. Trójkąt to najmniejsza (w sensie inkluzji) figura wypukła i domknięta, zawierająca pewne trzy ustalone i niewspółliniowe punkty płaszczyzny (otoczka wypukła wspomnianych trzech punktów).


    Czworokąt to wielokąt płaski o czterech bokach. Odcinek łączący dwa niesąsiednie wierzchołki czworokąta nazywamy przekątną czworokąta. Każdy czworokąt ma dwie przekątne.


    Pięciokąt (pięciobok) - wielokąt o pięciu bokach. Szczególnym przypadkiem pięciokąta jest pięciokąt foremny.