Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


  1.  
    Jakie trawienie rozpoczyna sie w jamie ustnej.?
  2.  
    W jamie ustnej pokarm jest rozdrabniany, a także zwilżany przy użyciu śliny – ułatwia to jego połknięcie i dalszą obróbkę. Na tym etapie rozpoczyna się również trawienie wielocukrów, przede wszystkim skrobi. Za pomocą enzymu – amylazy ślinowej, są one dzielone na krótsze, łatwiejsze do strawienia odcinki. Proces ten trwa dalszy czas w przełyku, do momentu aż pokarm znajdzie się kwaśnym środowisku żołądka – uniemożliwia ono prawidłowe działanie amylazy, która najskuteczniej pracuje przy pH bliskim obojętnemu.