Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Cechy gazów, ciał stałych i cieczy. :)
 2.  
  Gazy:
  są najbardziej ściśliwe i rozprężliwe,
  przyjmują kształt naczynia w, w którym się znajdują,
  odległości międzycząsteczkowe są największe, a siły działające między tymi cząsteczkami są najmniejsze.

  Ciała stałe
  są najmniej ściśliwe i rozprężliwe
  mają określony kształt
  odległości międzycząsteczkowe są najmniejsze, a siły działające między tymi cząsteczkami są największe.

  Ciecze:
  mają kształt naczynia, w którym się znajdują
  odległości międzycząsteczkowe są większe jak u ciał stałych - mniejsze jak u gazów, a siły działające między tymi cząsteczkami są średnie