Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


  1.  
    a) Oblicz pole powierzchni bocznej walca otrzymanego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 wokół boku.




    b)Przekrój osiowy walca jest kwadratem o przekątnej długości 8 cm.
    Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.





    c)Powierzchnia boczna walca po rozcięciu jest kwadratem o boku 10 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca.