Kategorie

 1.  
  Zad.1(0- 10)
  Uzupełnij poniższe zdania, korzystając z banku słów podanego poniżej.
  Bakteriofagami, saprofity, pasożyty, wielocukrów, symbionty, tłuszczów, białek, bryłowe, spiralne, nukleinowego.
  Wirusy to bezwzględne wewnątrzkomórkowe…………………………… składające się pod względem chemicznym z kwasu ……………………………. zamkniętego w „ ochronnej otoczce” zbudowanej z …………………… Ze względu na kształt możemy wyróżnić wirusy ………………………………………… oraz…………………………. Wyjątkowymi pod względem kształtu są wirusy infekujące komórki bakterii zwane …………………………………
  Zad.2(0-5)
  Przedstaw na schemacie dwa mechanizmy nabywania odporności sztucznej na drodze czynnej i biernej. Wyjaśnij, który ze sposobów nabycia odporności immunologicznej daje szansę na zwalczanie antygenu natychmiast po wniknięciu do organizmu.
  Zad. 3(0-5)
  Poniżej przedstawiono procesy przeprowadzane przez różne organizmy.
  I.Oddychanie beztlenowe
  II.Chemosynteza
  III.Asymilacja azotu
  IV.Rozkład substancji organicznych
  Wskaż procesy zachodzące zarówno u bakterii, jak i grzybów
  a.tylko I i IV
  b.tylko I i II
  c.tylko II i III
  d.I, II. III, IV.
 2.  
  III.
  b.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.