DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  am problem z załączonymi zadaniami z buforów. Policzyłam je po swojemu, jednak nie mam do nich prawidłowych odpowiedzi. Bardzo proszę o pomoc w ich rozwiązaniu.
  Moje odpowiedzi (nie jestem pewna czy są prawidłowe) to:
  1. 4,76 a)4,673 b)4,847
  2. 7,21
  3. 9,8 g
  4. 4, 584 pH buforu po rozcienczeniu nie zmieni się
  5. 4,59
  6. 9,396
  7. 130 g
  8. 7,24

  ROZTWORY BUFOROWE
  1. Oblicz pH roztworu buforowego zawierającego w objętości 1 dm3 0,1 mola kwasu octowego i 0,1 mola octanu sodu. Wartość stałej dysocjacji kwasu octowego K=1,75·10-5. Jak zmieni się pH tego roztworu buforowego jeśli do roztworu wprowadzi się: a) 0,01 mola HCl, b) 0,01 mola NaOH
  2. Oblicz pH roztworu buforowego zawierającego w objętości 1 dm3 0,1 mola dwuwodorofosforanu sodu (NaH2PO4) i 0,1 mola wodorofosforanu sodu (Na2HPO4). Wartość stałej dysocjacji drugiego etapu procesu dla kwasu fosforowego(V) K2 =6,2·10-8
  3. Ile gramów octanu sodowego należy dodać do 1 dm3 0,1 molowego roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór buforowy o pH = 5,00. pK = 4,76.
  4. Jak zmieni się pH buforu octanowego o stężeniach ck = 0,15M i cs = 0,10M, jeśli rozcieńczymy go 2-krotnie?
  Ka = 1,75·10−5.
  5. Do objętości 20,8cm3 0,11M roztworu kwasu mrówkowego dodano 20cm3 0,1M roztworu wodorotlenku sodu. Oblicz pH powstałego roztworu. Stała dysocjacji kwasu mrówkowego K= 1,76x10-4.
  6. Do 150 cm3 0,4 M roztworu NH3 dodano 50 cm3 0,5 M roztworu HNO3. Ile wynosi pH tak otrzymanego roztworu buforowego? Kb = 1,77·10 −5.
  7. Ile gramów cyjanku potasu (KCN) należy dodać do 1dm3 0,05M roztworu kwasu cyjanowodorowego, aby pH roztworu wynosiło 6. Stała dysocjacji kwasu cyjanowodorowego K=7,2x10-10.
  8. Obliczyć pH roztworu buforowego powstałego przez rozpuszczenie w 100 cm3 wody 3,05g dwuwodorofosforanu potasu i 4,25 g wodorofosforanu potasu. Wartość stałej dysocjacji drugiego stadium procesu dla kwasu ortofosforowego K2 = 6,2 10-8.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.