DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  ZADANIE:

  Czym -
  według Sofoklesa - są zdeterminowane losy człowieka? Swoją odpowiedź poprzyj
  odpowiednimi fragmentami z pieśni chóru.


  Na podstawie Epejsodionu II oraz Exodosu z "Króla Edypa" Sofoklesa

  Epejsodion II
  EDYP
  Tyś tutaj? A więc śmiesz tak być bezczelnym,
  Aby do moich przybliżać się progów,
  Ty, coś zamierzył popełnić morderstwo
  I z władzy króla mnie gwałtem ograbić?

  Kreon
  Radzę ci naprzód wysłuchać mej mowy,
  A potem, rzeczy poznawszy, osądzić.

  Edyp
  W słowach ty dzielny, lecz złym ci ja będę
  Uczniem, bo mam cię za zdrajcę i wroga.

  Kreon
  Posłuchaj oto, co powiem w tej sprawie.

  Edyp
  Nie praw ty oto, że jesteś bez winy.

  Kreon
  Jeśli mniemasz, że upór jest skarbem,
  Choć bezrozumny, to mniemasz przewrotnie.

  Edyp
  Jeśli sądzisz, iż krzywdząc krewnego
  Nie zaznasz kary, to sądzisz fałszywie.

  Edyp
  Czyś mnie namawiał, czyli nie namawiał,
  Bym tu sprowadził znanego wróżbitę?

  Kreon
  I dziś obstaję przy tej samej radzie.

  Edyp
  Gdyby nie schadzki z tobą, nie nazwałby
  Śmierci Laiosa on moich rąk dziełem.

  Kreon
  Więc dla dowodu zapytaj się w Delfach,
  Czy w całej prawdzie oddałem głos boga;
  A gdybyś poznał, że spiski knowałem
  Wespół z wróżbitą, to chwyć mnie i zabij
  Dwoistym, moim i twoim wyrokiem!
  Ale nie rzucaj niepewnych podejrzeń,
  Bo się nie godzi złych mienić prawymi,
  Ni prawych złymi bez wszelkiej przyczyny.

  Chór
  Pięknie on mówił i zlecił przezorność,
  Bo człek porywczy zbyt łatwo się potknie.

  Kreon
  Cóż więc zamierzasz? Czy z kraju mnie wygnać?

  Edyp
  Nic mniej; chcę śmierci twojej, nie wygnania.

  Kreon
  A gdybyś błądził?

  Edyp
  Jednak słuchać trzeba.

  Kreon
  I złego pana?

  Edyp
  O miasto, ty miasto!

  Kreon
  I ja też miasta cząstką, nie ty jeden.

  Chór
  Usłuchaj chętnie i mądrze, o to cię błagam, mój władco!

  Drżę, iż do nieszczęść, co trapią tę ziemię,
  Nowych klęsk przydacie brzemię.

  Edyp
  Niech więc on idzie, choćbym i ze szczętem
  Miał zginąć albo z hańbą być wygnanym.
  Litość mą budzą twe słowa, nie jego.
  Moja nienawiść wszędzie go doścignie.

  Kreon
  Zżymasz się jeszcze, kiedy ustępujesz,
  Zgnębionym jesteś, gdy gniew twój przycichnie,
  Takie natury są sobie katuszą.

  Edyp
  Precz stąd nareszcie!

  Exodos
  Edyp
  O biada mi, biada!
  Nieszczęsny ja, do jakich ziem
  Podążę? gdzież uleci głos?
  O losie, w coś ty mnie powalił?

  Chór
  W strasznego coś, co słyszeć, widzieć grozą.

  Edyp
  O ciemnie,
  Chmury, i straszne, i czarne,
  Tylu klęskami ciężarne,
  Biada mi!
  Biada mi! – jakże porówno w niewoli
  Rany i pamięć mych czynów mnie boli.

  Chór
  Nie dziw, że pośród tak ogromnej męki
  Podwójnie cierpisz, zdwojone ślesz jęki.

  Edyp
  O przyjacielu!
  Tyś jeden nie ustał w ochocie,
  By nieść ulgę mej ślepocie.
  Nie uszło mi to! Bo chociaż mi ciemno,
  Głos twój ja słyszę nade mną.

  Chór
  O straszny czynie! O straszny demonie,
  Któryś mu w oczy pchnął dłonie!

  Edyp
  Apollo, on to sprawił, przyjaciele.
  On był przyczyną mej męce.
  Na oczy własne targnęły się ręce.
  Bo cóż wzrok jeszcze użyczy
  Temu, co widząc, nie dojrzy słodyczy?

  Chór
  Tak, jako mówisz, się stało.

  Edyp
  Przebóg, ukryjcie mnie kędyś w oddali,
  Zabijcie albo w toń morza odludną
  Strąćcie, bym nigdy nie wyjrzał już z fali.
  Bieżcie mnie! Niech się z was żaden nie wzdrygnie,
  Dalej, bez trwogi, bo takiej ohydy
  Żaden śmiertelnik już po mnie nie dźwignie.

  Chór
  O ojczystych Teb mieszkańcy, patrzcie teraz na Edypa,
  Który słynne zgłębił tajnie i był z ludzi najprzedniejszym,
  Z wyżyn swoich na nikogo ze zawiścią nie spoglądał,
  W jakiej nędzy go odmętach srogie losy pogrążyły.
  A więc bacząc na ostatni bytu ludzi kres i dolę,
  Śmiertelnika tu żadnego zwać szczęśliwym nie należy,
  Aż bez cierpień i bez klęski krańców życia nie przebieży.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.