DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  wpisz w ramki obok opisów sprawowanych przez nich funkcji nazwy odpowiednich urzędników rzymskich
 2.  
  konsulowie - było ich dwóch, mieli najwyższą władzę wojskową i religijną, od ich nazwisk nazywano rok, w którym sprawowali urząd;

  · pretorzy - dwóch pretorów miało uprawnienia najwyższych sędziów: jeden rozstrzygał sprawy obywateli rzymskich, drugiemu podlegali cudzoziemcy;

  · cenzorzy - ich kadencja trwała 5 lat; sporządzali spisy obywateli, listy senatorów, kontrolowali wydatki publiczne, stali na straży obyczajów;

  · dyktator - w chwili poważnego zagrożenia powoływano jednego dyktatora na 6 miesięcy, miał absolutną władzę wojskową i cywilną.

  Urzędy niższe:

  · kwestorzy - początkowo było ich dwóch, pod koniec okresu republiki czterdziestu; w Rzymie zajmowali się skarbem państwa, a reszta przebywała w prowincjach pełniąc funkcje skarbników;

  · edylowie - dwóch edylów czuwało nad bezpieczeństwem i porządkiem, ich obowiązkiem było zapewnianie dostaw zboża i urządzanie igrzysk.

  · trybuni ludowi - funkcję tę utworzono ok. 494 r. p.n.e., a ich obowiązkiem była ochrona interesów plebejuszy. W czasie pełnienia kadencji nie mogli wyjeżdżać z miasta, gdyż zawsze musieli być gotowi do służby wyborcom.

  Poza nimi byli jeszcze urzędnicy sprawujący nadzór nad mennicą, sądownictwem, więziennictwem, bezpieczeństwem podróżnych i oczyszczaniem miasta.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.