DODAJ ZADANIE
Kategorie

  1.  
    1. Zmieszano 120 cm3 roztworu Ca(NO3)2 o stężeniu 0,01mol/dm3 i 80 cm3 roztworu NaF o stężeniu 0,02mol/dm3. Czy wytrąci się osad fluorku wapnia? Odpowiedź poprzeć obliczeniami. Iloczyn rozpuszczalności fluorku wapnia wynosi Kso=4,0×10–11.
    2. 20 cm3 10% roztworu amoniaku o gęstości 0,9575 g/cm3 rozcieńczono wodą destylowaną do objętości 0,5 dm3. Obliczyć pH roztworu. Wartość stałej dysocjacji K=1,79×10–5. Masy atomowe wynoszą: N- 14,01; H - 1,01; O - 16,00.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.