DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Napisz referat na temat: Działania na rzecz odbudowy równowagi ekologicznej.
 2.  
  Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej
  Równowaga ekologiczna
  Etap przedindustrialny
  -silne uzależnienie człowieka od środowiska przyrodniczego
  -zaspokajanie podstawowych potrzeb- zdobywanie pożywienia i wody, zapewnianie sobie schronienia
  -technologia na niskim poziomie lub jej brak
  -brak świadomości wywierania wpływu na środowisko i potrzeby ochrony jego dóbr
  3 strategie ochrony przyrody:
  zachowawcza
  technologiczna
  planistyczna
  ograniczać eksplotację surowców mineralnych i zużycia energii oraz wykorzystać jej niekonwencjonalne źródła
  zmniejszać straty ciepła w budownictwie, np. poprzez ocieplanie domów
  ograniczać zużycie wody zarówno w zakładach przemysłowych jaki i gospodarstwach rolnych
  budować oczyszczalnie ścieków
  zakładać filtry ograniczające emisję płynów i gazów do atmosfery
  uzyskiwać surowce wtórne dzięki segregowaniu i recyklingowi odpadów
  rekultywacja, czyli przywracanie pierwotnego charakteru terenom zdegradowanym w wyniku działalności człowieka
  recykling
  etap industrialny
  -eksploatowanie surowców mineralnych na potrzeby dynamiczne rozwijającego się przemysłu
  -coraz większy konsupcjonizm w stosunku do dóbr przyrody
  -rozwój technologii na potrzeby rolnictwa, przemysłu i rosnących potrzeb człowieka
  -znikoma świadomość zagrożeń związanych z prowadzeniem gospodarki rabunkowej
  Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej
  Zmiana relacji człowiek- środowisko
  etap poindustrialny
  -dostrzeżenie zależności pomiędzy stanem środowiska a poziomem życia
  -uświadomienie niszczącego wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i dążenie do ochrony jego zasobów
  -wysoko rozwinięta technologia sprzyjająca ochronie środowiska
  -duża świadomość ekologiczna społeczeństw i chęć poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez racjonalną gospodarkę
  co możemy zrobić dla środowiska?
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.