DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Zad.1 Zapoznaj się z definicją trenu. Wskaż cechy, które świadczą o tym, że wiersz Jana Kochanowskiego reprezentuje ten gatunek liryczny. Co odróżnia go
  od trenów pisanych w starożytności?
  Zad.2 Przypomnij, na czym polega i jak jest skonstruowane porównanie homeryckie. Wskaż je w Trenie V. Wyjaśnij czego czytelnik dowiaduje się dzięki niemu o Urszulce. Kto poza dziewczynką jest bohaterem lirycznym tego utworu?
  Zad.3 Podziel utwór na dwie części kompozycyjne ze względu na zawartość treściową. Zacytuj wers, który uznajesz za granicę między nimi.
  Zad.4 Udowodnij, że tekst reprezentuje lirykę bezpośrednią. Czy uważasz, że ta forma jest dobrze dobrana do tematu? Uzasadnij swoją opinie.
  Zad.5 Zacytuj wersy, na podstawie których można domyślić się, co czuje wypowiadająca się osoba. Jakie to uczucia? Wymień je.
  Zad.6 Czemu służy apostrofa zawarta w końcowych wersach trenu? Co podkreśla?
  Zad.7 Ostatnie zdanie wiersza zawiera pytanie. W jakim celu zostało ono podstawione.
  Wszystkie te zadania są do trenu V.
 2.  
  ftrdygiokpouygjfgvhk;okhgyjfghi;ohfhdrfgujijhgdtfyguh
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.