DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Definiowanie limitu wykorzystania pamięci dyskowej
  1. Utworzyć konto Student należące do grupy Użytkownicy.
  2. W oknie programu Eksplorator Windows (Windows Explorer) otworzyć okno Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego a następnie wybrać zakładkę Przydział (Quota).
  3. "Zakreślić" pole wyboru umożliwiające włączenie zarządzania przydziałami a następnie pole wyboru uaktywniające odmawianie miejsca na dysku użytkownikom przekraczającym limit przydziału.
  4. Ustawić ograniczenie przydziału do 10 MB, a poziom ostrzeżenia na 6 MB.
  5. "Zakreślić" oba pola wyboru uaktywniające rejestrowanie zdarzeń związanych z limitowaniem przestrzeni dyskowej.
  6. Wybrać przycisk Wpisy przydziałów (Quota Entries)i wprowadzić wpis dla konta STUDENT ograniczający dostępną przestrzeń dyskową do 20 MB i ustawiający poziom ostrzeżenia na 15 MB.
  7. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej.
  8. Zalogować się na konto STUDENT.
  9. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej. Dlaczego wartośćta różni się od odczytanej poprzednio?
  10. Na dysku ćwiczebnym utworzyć folder o nazwie QUOTAxx (gdzie x jest numerem komputera, na którym realizowane jest ćwiczenie). i poprzez kopiowanie umieszczać w nim pliki aż do momentu przekroczenia limitu.
  11. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej.
  12. Wylogować się a następnie zalogować jako administrator.
  13. W oknie programu Eksplorator Windows (Windows Explorer) otworzyć okno Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego a następnie wybrać zakładkę Przydział (Quota).
  14. Wybrać przycisk Wpisy przydziałów (Quota Entries) i dokonać przeglądu wykorzystania przydzielonych limitów.
  15. Skasować folder QUOTAxx i opróżnić kosz.
  16. Ponownie dokonać przeglądu wykorzystania przydzielonych limitów.
  17. Wyłączyć system limitowania przestrzeni dyskowej (patrz pkt. 2).
  18. Wylogować się a następnie zalogować na konto STUDENT.
  19. W oknie Właściwości (Properties) dysku ćwiczebnego sprawdzić ilość wolnej przestrzeni dyskowej. Dlaczego wartość ta różni się od wartości uzyskanej poprzednio.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.