DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Dwa boki trójkąta równoramiennego mają długości 6cm i 2cm .Długość trzeciego boku tego trójkąta wynosi
  a.2cm
  b.6cm
  c,4cm
  d.8cm

  2
  połowa obwodu koła o promieniu długości 4cm wynosi
  a.4TT(pi) cm
  b.8pi cm
  c.2pi com
  d.8pi cm kwadratowe
  3
  Okrąg o srodku c i promieniu długości 12 jest styczna do okręgu o środku D. Odległość cd wynosi 13.długość promienia okręgu o środku D wynosi
  a.0,5
  b.25
  c.1
  d.12,5

  4.w każdym równoległoboku przekątne
  a.są równej długości
  b.są prostopadłe
  c.dzielą się na połowy
  d.Dzielą kąty wewnętrzne równoległoboku na połowy
  5.boki trójkąta prostopadłego mogą mieć długości
  a.2,5,7
  v.5,9,7
  c.4,3,2
  d.13,5,12

  6.wysokość h trójkąta równobocznego o boku a można obliczyć ze woru
  a.h =a pierwiastki z 3/dzielone przez 4
  b.h=a pierwiastki z 3 /dzielone przez 2
  c.h= akwadrat pierwiastki z 3 /dzielone przez 2
  d.h=a kwadrat pierwiastki z 3 /dzielone przez 4

  prwada /fałsz
  zad1
  jeśli wszystkie boki wielokąta są tej samej długośći to wielokąt ten jest foremny/
  zad 2
  w każdym trójkąt można wpisać okrąg
  zad 3
  środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży na przeciwprostokątnej.
  zad4
  długość promienia okręgu opisanego na sześciokącie foremnym jest równa długości boku tego sześciokąta.
  zad5
  jeśli suma miar dwóch kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 100 stopni,to suma miar dwóch pozostałych kątów wynosi 360stopni
  zad 6
  w trójkącie prostokątnym różnica kwadratów długości przeciwprostokątnej i jednej z przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości drugiej przyprostokątnej
  zad7
  Promieć okręgu opisanego na kwadracie jest pierwiastek z 2 rzy dłuższy od promienia okręgu wpisanego w ten kwadrat

  zad 8
  w każdym równoległoboku przekątne są prostopadłe
  zad 9
  kąt wpisany w koło ma miarę dwa razy większą od miary kąta rodkowego opartego na tym samym łuku
  zad10
  cięciwa koła dzieli to koło na dwa odcinki koła  Proszę o pilną pomoc:)
 2.  
  1. 6 cm.
  4. c
  5. nieprawdziwe zdanie - suma miar wszystkich boków wynosi 360*
  Wybacz mi, muszę wybywac z komputera ale tak na szybko to tyle ; p
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.