DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  3. Podaj 10 przykładów rzeczowników, przy których wymowie zaszło ubezdźwięcznienie w wygłosie. Podkreśl litery oznaczające głoski, które się ubezdźwięczniły.

  4. W podanych wyrazach zaznacz litery, które oznaczają sąsiadujące ze sobą głoski dźwięczne i bezdźwięczne.
  _____________________________________________________________________________________
  rozrywka * wykrzyknik * także * doświadczenie * prośba * liczba * przygotowanie * zakwalifikować * jakby * wspinaczka
  _____________________________________________________________________________________

  5. Wypisz z poprzedniego ćwiczenia wyrazy, w których zaznaczyłeś sąsiednie litery, i zastanów się, które z nich wymawiamy inaczej, niż piszemy. Dlaczego tak się dzieje? Nad odpowiednimi literami narysuj strzałki oznaczające kierunek upodobnienia (-->upodobnienie postępowe, <--upodobnienie wsteczne). Przy każdym wyrazie nazwij rodzaj zachodzącego w nim upodobnienia (udźwięcznienie, ubezdźwięcznienie).

  6. Przeczytaj głośno podane wyrazy. Następnie podkreśl litery oznaczające głoski dźwięczne, które wymawiamy bezdźwięcznie. Uzasadnij pisownię tych wyrazów dopisując takie ich formy albo wyrazy pokrewne, w których głoski te wymawiamy tak, jak piszemy-dźwięcznie.
  WZÓR: ka(w)ka-kawa.

  wieźć- ................../... Francuzka- ............
  idźcie- ................./... wiązka- ...............
  wyższy- ................./... ludzki- ...............
  studniówka- ............./... łóżko- ................
  próbka- ................./... kładka- ...............
  obowiązkowy- ............/... kierowca- .............

  Pomóżcie
  Czekam na odpowiedź do godziny 20.00
 2.  
  już robię
 3.  
  3)
  rozkaz-wym.roskas
  stróż-wym.strósz
  wóż-------wós
  chleb-----chlep
  nawóz-----nawós
  kołnierz--kołniesz
  talerz----talesz
  harcerz---harcesz
  żołnierz--żołniesz
  kucharz---kuchasz
 4.  
  4)
  * rozrywka ----------->w(dź),k(bdź)
  * wykrzyknik --------->k(bdź),rz(dź)
  * także -------------->k(bdź),ż(dź)
  * doświadczenie ------>d(dź),cz(bdź)
  * prośba ------------->ś(bdź),b(dź)
  * liczba ------------->cz(bdź),b(dź)
  * przygotowanie ------>p(bdź),rz(dź)
  * zakwalifikować ----->k(bdź),w(dź)
  * jakby -------------->k(bdź),b(dź)
  * wspinaczka---------->w(dź),s(bdź)

  (dź)----------->dźwięczna
  (bdź)----------> bezdźwięczna

  Następne dwa za chwilę jak zrobię
 5.  
  <--------
  *rozrywka - rosryfka (ubezdżwięcznienie)
  ----->
  * wykrzyknik - wykszyknik(ubezdźwięcznienie)
  <---
  * także - tagże (udźwięcznienie)


  <------(dcz)
  ----->(św)
  * doświadczenie -dośfiatczenie (ubezdźwięcznienie)
  <----
  * prośba -proźba (udźwięcznienie)
  <---
  * liczba -lidzba(Udźwięcznienie)
  -------->
  * przygotowanie -pszygotowanie(ubezdźwięcznienie)
  ----->
  * zakwalifikować - zakfalifikować(ubezdźwiecznienie)

  <---
  * jakby - jagby (udźwięcznienie)
  <----
  * wspinaczka-fspinaczka(ubezdźwięcznienie)


  Wolę wysłać pojedynćzo, bo poprzednie mi skasowało przez pomyłkę.
 6.  
  dzieki super jestes
  zrób jeszcze to ostatnie
  szósteczka będzie :)
 7.  
  6)
  wie(ź)ć- wiezie -wozi
  i(dź)cie- idziecie -idą
  wy(ż)szy- wyżej

  studnió(w)ka- studiować/...
  pró(b)ka- próbować/...
  obowią(z)kowy- obowiązek...

  Francu(z)ka- Francuzi
  wią(z)ka-wiązeczka-wiązać
  lu(dz)ki-ludzie
  łó(ż)ko- łoże, łóżeczko
  kła(d)ka- kładeczka
  kiero(w)ca-kierować
 8.  
  * rozrywka ----------->w(dź),k(bdź)
  * wykrzyknik --------->k(bdź),rz(dź)
  * także -------------->k(bdź),ż(dź)
  * doświadczenie ------>d(dź),cz(bdź)
  * prośba ------------->ś(bdź),b(dź)
  * liczba ------------->cz(bdź),b(dź)
  * przygotowanie ------>p(bdź),rz(dź)
  * zakwalifikować ----->k(bdź),w(dź)
  * jakby -------------->k(bdź),b(dź)
  * wspinaczka---------->w(dź),s(bdź)

  (dź)----------->dźwięczna
  (bdź)----------> bezdźwięczna
 9.  
  * rozrywka ----------->w(dź),k(bdź)
  * wykrzyknik --------->k(bdź),rz(dź)
  * także -------------->k(bdź),ż(dź)
  * doświadczenie ------>d(dź),cz(bdź)
  * prośba ------------->ś(bdź),b(dź)
  * liczba ------------->cz(bdź),b(dź)
  * przygotowanie ------>p(bdź),rz(dź)
  * zakwalifikować ----->k(bdź),w(dź)
  * jakby -------------->k(bdź),b(dź)
  * wspinaczka---------->w(dź),s(bdź)

  (dź)----------->dźwięczna
  (bdź)----------> bezdźwięczna
 10.  
  * rozrywka ----------->w(dź),k(bdź)
  * wykrzyknik --------->k(bdź),rz(dź)
  * także -------------->k(bdź),ż(dź)
  * doświadczenie ------>d(dź),cz(bdź)
  * prośba ------------->ś(bdź),b(dź)
  * liczba ------------->cz(bdź),b(dź)
  * przygotowanie ------>p(bdź),rz(dź)
  * zakwalifikować ----->k(bdź),w(dź)
  * jakby -------------->k(bdź),b(dź)
  * wspinaczka---------->w(dź),s(bdź)

  (dź)----------->dźwięczna
  (bdź)----------> bezdźwięczna
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.