Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Zad 2. Wpisz odpowiednie sumy algebraiczne

  3x²y³z⁵-9x³y⁵z³ =→3x²y³z³(........................)
  →xyz(.....................)
  →9z³(....................)

  u²v⁴-5u⁴v²=u²v²(.....................)
  = 5uv(........................)
  = -5v²(.....................)
 2.  
  3x^2y^3z^3(z^2-3xy^2)\\xyz(3xy^2z^4-9x^2y^4z^2)\\9z^3(\frac{1}{3}x^2y^3z^2-x^3y^5)
 3.  
  u^2v^2(v^2-5u^2)\\5uv(\frac{1}{5}uv^3-u^3v)\\-5v^2(-\frac{1}{5}u^2v^2+u^4)