Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Wpisz odpowiednie liczby.
  a)1km kwadratowy= ...m kwadratowy= ...dm kwadratowy =..cm kwadratowy
  1a=...m kwadratowy=...dm kwadratowy=..cm kwadratowy=...cm kwadratowy
  1ha=..a=..m kwadratowy= ...dm kwadratowy
  b) 0,3 dm kwadratowy=...mm kwadratowy
  42m kwadratowe=...km kwadratowe
  5,1 cm kwadratowe=...km kwadratowe
  4891 km kwadratowe=...ha
  25 mm kwadratowe=...m kwadratowe
 2.  
  http://niemampojęcia.pl
 3.  
  http://niemampojęcia.pl
 4.  
  http://niemampojęcia.pl
 5.  
  http://niemampojęcia.pl
 6.  
  http://niemampojęcia.pl
 7.  
  niewiem
 8.  
  a)1km kwadratowy= 1000000m kwadratowy= 100000000dm kwadratowy =10000000000cm kwadratowy
  1a=100m kwadratowy=10000dm kwadratowy=1000000cm kwadratowy=1000000cm kwadratowy
  1ha=100a=10000m kwadratowy= 1000000dm kwadratowy
  b) 0,3 dm kwadratowy=3000mm kwadratowy
  42m kwadratowe=...km kwadratowe
  5,1 cm kwadratowe=0,000042km kwadratowe
  4891 km kwadratowe=489100ha
  25 mm kwadratowe=0,000025m kwadratowe